Digital egenregistrering

Digital egenregistrering brukes til pasientmedvirkning, utredning og behandling. Dette innebærer at pasienten selv rapporterer om sin helsetilstand ved å fylle ut digitale spørreskjema. Dette gjøres gjennom programvaren Checkware.

Hvis du har brukt systemet før, kan du gå rett til innlogging fra linken under. ​

For deg som bruker systemet for første gang, les gjerne informasjonen under før du går til innloggingen.

Viktig informasjon

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.​​

Digital egenrapportering skal gjøre det en​klere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Skjemaene fylles ut før første time, eller underveis i utredningen og behandlingen. Enkelte ganger skal du også fylle ut skjemaene som en del av oppfølgingen etter at behandlingen er avsluttet.

Du fyller ut skjemaene på en sikker nettside. Informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Du trenger ikke forberede deg før du fyller ut skjemaene. Når vi ønsker at du skal fylle ut kartlegginger, mottar du en SMS med innloggingslenke til den eller de aktuelle digitale skjemaene.​

Foreldre eller foresatte, andre pårørende, eller lærere til barn og unge som er under utredning eller behandling, kan også bli bedt om å fylle ut disse digitale skjemaene.

Ved innlo​​gging skal du logge på med IDporten, så fremt du ikke har avtalt å bruke engangskode med din behandler.

​ID-p​​orten: 

Her bruker du din bank-ID eller annen godkjent sikker pålogging

Engangskode: 

Du må bruke ditt brukernavn (personnummer 11 siffer) og ditt passord, ved første gangs bruk går du på «glemt passord», du får en kode på SMS, når du skriver inn denne koden, får du beskjed om å lage eget passord. Dette gjelder alle uten Bank-ID. Dette kan tilpasses for enkeltpersoner etter avtale med behandler.​

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Slik ser det ut når du velger innloggingsmetode.

 

  • Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon.
  • Når du har mottatt innloggingsinformasjon og logget inn, kan du starte utfylling av skjema.
  • Svarene dine blir lagret etter hvert som du fyller ut. Må du avbryte utfyllingen, kan du fortsette der du slapp på et senere tidspunkt.
  • Når du er ferdig med besvarelsen, trykker du «Ferdig» og bekrefter at skjemaet skal leveres. 
  • Hvor lang tid det tar å fylle ut de ulike skjemaene, kommer an på hvilket eller hvilke skjemaer du skal fylle ut.
  • Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Det varierer hvor lang tid det tar før behandleren din går gjennom svarene dine. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med behandleren om skjemaet, men du kan snakke med din behandler om svarene i neste konsultasjon.

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved, hvis du får problemer med pålogging eller hvis du har spørsmål om utfylling av skjema.  

Sist oppdatert 29.12.2023