Pasientkurs

Downs syndrom, læring- og mestringskurs

Tid og sted

Når

Ingen planlagte kurs.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med PPT.

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Målsetting:

Å skape en møteplass for familier og hjelpeapparat for gjensidig utveksling av kunnskap/informasjon og erfaring om utfordringer og muligheter knyttet til barn med down syndom.

 

Innhold:

Læringsøkt med ulike tema
Lærende nettverk med erfarings- og kunnskapsutveksling i grupper
Hvem kan delta på kurset?
Foreldre til barn med Downs syndrom og deres nettverk i barnehage / skole.

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.​
Sammen om mestring, læring for livet
Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
I forkant av lærings- og mestringskurset kan du ta en e-læring som forbereder deg på hva du kan forvente av kurset. E-læringen tar cirka 15 minutter å gjennomføre, og du finner den her.​

Generelt om kursene

Gjennom de ulike kursene våre møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne. 

Overnatting

Du kan benytte deg av Helse Nord sine hotellavtaler når du trenger overnatting i forbindelse med avtaler på sykehuset. Du må selv kontakte aktuelt hotell og oppgi at du vil benytte deg av hotellavtalen. Her finner du oversikt over hvilke hoteller Helse Nord har avtalepris med.

Overnatting refunderes etter faste satser. Du vil få refundert samme beløp uavhengig av hvilket hotell du benytter. Les mer om refusjon under "Rettigheter og egenandel".

Oversikt over hotellavtaler på Helgeland:

Mo i Rana:

  • 1. prioritet: Best Western Hotels Ole Tobias. 
  • 2. prioritet: Scandic Meyergården. 

Sandnessjøen:

  • Scandic Syv Søstre. 

Brønnøysund:

  • Thon Hotel Brønnøysund

Prisene gjelder for én overnatting med frokost. Vi har per nå ingen avtaler med hotell i Mosjøen.

Reise

Pasientreiser på Helgeland

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs: Helgelandssykehuset tilbyr ulike kurs i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Ønsker du å se flere kurstilbud for pasienter og pårørende kan du trykke på lenken under:

Kursoversikt

​For mer informasjon kan du også ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret.

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisning til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs: Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Oversikt over all kurs og opplæring for pasienter og pårørende i Helgelandssykehuset.

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper