Pasientkurs

Parkinsons sykdom

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinsons sykdom, og dine pårørende. Arrangeres én til to ganger i året av nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med Vefsn kommune og erfarne brukerrepresentanter fra Helgeland og Rana parkinsonforening.

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

6

Mål

Parkinsonkurset skal være med på å gi økt kunnskap om behandling og mestring av hverdagen med Parkinsons sykdom, både for pasient og pårørende. Kurset gir mulighet til å møte andre i lignende situasjon, høre andres spørsmål og svar, mulighet til å stille egne spørsmål og utveksle erfaringer.

Innhold

 • Pasienthistorie- å leve med Parkinson
 • Hva er parkinsons- medisinsk informasjon om behandlingsmetoder og ny forskning
 • Samarbeid mellom behandler og pasient/pårørende
 • Aksept, motivasjon og mestring
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Tale-stemmebruk og svelgevansker
 • Energiøkonomisering og tekniske hjelpemidler
 • Gruppevise samtaler pasienter og pårørende
 • Informasjon fra lokal parkinsonforening

  Med forbehold om endringer i innholdet.


Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager, og gjennomføres i Mosjøen. Sted opplyses om i programmet du får tilsendt når du har fått plass. Pårørende inviteres med på hele kurset.

 

Nyttige lenker

Brosjyre parkinsonkurs Helgelandssykehuset

 
 
 
 


Kontakt

Relevante behandlinger