Pasientkurs

Psykisk helse og rus - pårørendekurs

Lærings- og mestringskurs for deg som er pårørende til pasienter med alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Tid og sted

Når

Foreløpig ingen planlagte kurs i 2024.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

I samarbeid med kommunal helsetjeneste og erfarne brukerrepresentanter.

Hvem kan delta på kurset?

Voksne pårørende til personer over 18 år.

Det kan være foreldre, søsken, annen familie eller nære voksne som opplever seg berørt av personens utfordringer knyttet til psykiske helse og/eller rusmisbruk.
 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurset er å legge til rette for at pårørende bedre kan håndtere hverdagen ved hjelp av kunnskap, mestringsverktøy, refleksjon og erfaringsdeling . For å velge din vei må du ha kunnskap om hva du kan gjøre for å håndtere rollen som pårørende. 

 

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset og kommunen som snakker om ulike tema knyttet til det å være pårørende. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.
 

Praktisk informasjon

Tilbudet krever ingen henvisning. Det vil si at kurset heller ikke utløser rettigheter knyttet til reise- og oppholdsutgifter. Det er maks16 plasser på kurset.

 

Nyttige nettadresser

 

Relevante behandlinger