Møte i OSO den 2. april 2020

Passert
2.
april
2020
  1. 02. apr. 2020

Tid og sted

Når

  1. 02. apr. 2020

Arrangør

Hvor

Skype

Ekstraordinært møte i OSO (på skype) erstatter fysisk møte i Sandnessjøen. Til medlemmer, varamedlemmer og deltagere med møte og talerett i OSO Helgeland.

OSO-møtet som skulle arrangeres i Sandnessjøen den 02.04.20 utsettes grunnet Korona-situasjonen. 

Det blir isteden arrangert et ekstraordinært OSO-møte via Skype den 02.04.20 fra klokken 12.00 til 14.00.

Agenda blir sendt ut til medlemmer og varamedlemmer.

Saker