Samhandlingsavdelingen

Samhandlingsavdelingen er Helgelandssykehuset kontaktpunkt mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland. Avdelingen jobber for å sikre pasienter og pårørende trygge, forutsigbare og koordinerte pasientforløp fra hjem til hjem.

Knut Roar

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef

Tlf.: 916 62 226

E-post

Ansvarsområde: Samhandlingssjef for Helgelandssykehuset, med hovedvekt og hovedansvar for samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF og våre kommuner i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset. 
Dersom du har spørsmål om samhandlingsavdelingens arbeids og ansvarsområde, må du gjerne ta kontakt med Knut Roar.

_____


Marit

Marit Hermstad, rådgiver

Tlf.:  95 84 83 85

E-post

Ansvarsområde
  • Utskrivningsklare pasienter, både i sykehuset og ut mot kommunene. 
  • PLO-meldinger: meldingsutveksling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen knyttet til pasienter som trenger oppfølging av kommunens pleie- og omsorgstjeneste etter utskrivning.
Dersom du har spørsmål om utskrivningsklare pasienter eller PLO meldinger, må du gjerne ta kontakt med Marit.

____


hege

Hege Mørk, rådgiver

Mobil:  959 49 733

Ansvarsområde:

  • Saksansvar i samarbeidsfora og løpende saker i samarbeidet mellom Helgelandssykehuset og kommunene.
  • Læringsnettverk «Gode pasientforløp»
  • Bistår i enkeltsaker.
  • Informasjon til primærhelsetjenesten fra Helgelandssykehuset.
Dersom du har spørsmål om samhandlingsavdelingens arbeids og ansvarsområde, må du gjerne ta kontakt med Hege.
____

Astri

Astri Gullesen, rådgiver

Tlf.:  48 05 63 37

E-post 


Ansvarsområder:

Dersom du har spørsmål rundt prosjekt Helserom Helgeland, Samhandling om Mestringstreff på Helgeland eller om Lærings – og mestringssenteret, må du gjerne kontakte Astri.

___

Anne

Anne Kathrine Gårdvik, rådgiver 


Ansvarsområde:
Dersom du har spørsmål om Lærings- og mestringssenteret, må du gjerne kontakte Anne Kathrine.


g_99d5e782_541d_4ba7_bc0d_874fddb06b9e

Slik finner du fram

Oppmøtested

Samhandlingsavdelingen har kontor i Mosjøen, Mo i Rana og i Sandnessjøen.
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Kurs og møter