Mestringstreff og historien bak Samhandling om Mestringstreff

Samhandling om Mestringstreff på Helgeland er et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Vefsn kommune, Rødøy kommune, Brønnøy kommune, Sømna kommune og NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse).  Erfaringene som gjøres i det etablerte tilbudet og i videreutvikling av tilbudet tas med i innsikts- og utviklingsarbeidet som gjøres i Helserom Helgeland.

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 07.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Kompetanseheving og planlegging av tilbudet Mestringstreff på Helgeland. Første fysiske treff for de som arrangerer kursene og NK LMH var i Mosjøen i strålende vær.

​​​​​Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient- og pårørendeopplæring​​.

Se egen side og film om Mestringstreff her

Historien og mål med å arrangere samhandling om Mestringstreff

Helgelandssykehuset HF ledet frem til 2021 et samhandlingsprosjekt med kommuner på Helgeland, hvor teknologi ble tatt i bruk for å sikre et likeverdig mestringstilbud, uavhengig av bosted og digital kompetanse hos pasienter og pårørende.

Tilbudet er nå forankret i kommunene og sykehuset og satt over i vanlig drift. Tilbudet videreutvikles kontinuerlig og målet er å implementere tilbudet i Helsefellesskap Helgeland så alle kommunene på Helgeland som ønsker å være en del av tilbudet får mulighet til dette.

Tilbudet er en del av et pasientforløp innen pasient- og pårørendeopplæring. Målet  med tilbudet er økt helsekompetanse i befolkningen og ​styrket mestringsfølelse for pasienter og pårørende.

Det er også et mål å styrke helsepedagogisk og digital kompetanse hos tverrfaglig helsepersonell. Tilbudet planlegges, gjennomføres og evalueres i et likeverdig samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommunene og erfarne brukerrepresentanter.

Rødøy kommune, Vefsn kommune, Brønnøy og Sømna kommune i samarbeid med Helgelandssykehuset arrangerer treffene i alle kommunene samtidig.

Kommunene har tatt det største ansvaret for tilbudet og veksler på å ha ansvar for de faglige innleggene i felles kurs. Veiledningen og foredragene deles via skjerm med deltagernes lokale kommunale grupper.​

​Hver kommune har egne kursledere som tar seg av det tekniske, danner gode grupper og leder refleksjon og prosess i egen gruppe. Deltagerne velger selv om de vil dele egne refleksjoner ​via skjerm med de andre gruppene og om de vil være synlig for de som deltar i de andre gruppene.

Helgelandssykehuset har et koordinerings, markedsførings og veilederansvar for treffene og har fagperson som samhandler i gruppene. Fremover er det et ønske om at mer helsepersonell fra Helgelandssykehuset kan bistå og få hospitere inn i treffene.​

Det er to brukerrepresentanter som har egne foredrag i og er medarrangører for treffene og det er sterk brukerrepresentasjon i planlegging, gjennomføring og evaluering av treffene.

Kursledere og medarrangører:

Arrangører for treffene, kursledere og foredragsholdere er:

Brønnøy kommune/ Helgelandssykehuset: ​

 •  Anna Osen Byberg
 •  Marte Mardal
 •  Katarina H Strand
 •  Hanne Solberg

 

​Vefsn kommune/ Helgelandssykehuset: 

 •  Lotte Henriksen
 •  Kjersti Jensen
 •  to nye brukerrepresentanter
 •  Torstein Einrem

 

Rødøy kommune:

 • Tone Kristin Hoff
 • Silje V Engen
 • Christina Heimdal
 • Linn Fløttskjær Krogh

Sømna kommune:

 • Kristin Mørkved

Koordinator og veiledere fra Helgelandssykehuset

 •  Astri Gullesen​
 • Julie Evjen

se program for treffene og les mer om historien bak treffene i lenker under:​​

Les mer om prosjektet her

Program 2024.pptx

Les mer om Mestringstreff og mestringsverktøy her​

​​​