Mestringstreff

Samhandling om Mestringstreff på Helgeland fikk tildelt prosjektmidler som en oppfølging av Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord. Prosjektet var et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Vefsn kommune, Rødøy kommune, Brønnøy kommune og NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse).  Erfaringene som er gjort i prosjektet og som nå gjøres i det etablerte tilbudet tas med i innsiks- og utviklingsarbeidet som gjøres i Helserom Helgeland.

Publisert 19.01.2023
Sist oppdatert 16.03.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Kompetanseheving og planlegging av tilbudet Mestringstreff på Helgeland. Første fysiske treff for de som arrangerer kursene og NK LMH var i Mosjøen i strålende vær.

​​​​​Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av  teknologi i pasient- og pårørendeopplæring​​.


Helgelandssykehuset HF ledet frem til 2021 et samhandlingsprosjekt med kommuner på Helgeland, hvor teknologi ble tatt i bruk for å sikre et likeverdig mestringstilbud, uavhengig av bosted og digital kompetanse hos pasienter og pårørende. Tilbudet er nå forankret i kommunene og sykehuset og satt over i vanlig drift. 

Tilbudet  skal være som en del av et pasientforløp innen pasient- og pårrørendeopplæring. Målet  med tilbudet er økt helsekompetanse i befolkningen og ​styrket mestringsfølelse hor pasienter og pårørende.

Det er også et mål å styrke helsepedagogisk og digital kompetanse hos tverrfaglig helsepersonell. Tilbudet planlegges , gjennomføres og evalueres i et likeverdig samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommunene og brukerrepresentanter.

Rødøy kommune, Vefsn kommune, Brønnøy og Sømna kommune i samarbeid med Helgelandssykehuset arrangerer treffene i alle kommunene samtidig. Kommunene har tatt det største ansvaret for tilbudet og veksler på å ha ansvar for de faglige innleggene i felles kurs. Veiledningen og foredragene deles via skjerm med de andre kommunenes lokale grupper.​ ​Hver kommune har egne kursledere som tar seg av det tekniske, danner gode grupper og leder refleksjon og prosess i egen gruppe. Deltagerne velger selv om de vil dele egne refleksjoner ​via skjerm med de andre gruppene og om de vil være synlig for de som deltar i de andre gruppene. Helsepersonell fra Sømna kommune hospiterte i Mestringstreff som ble arrangert høsten 2022.  Fra 2023 arrangeres Mestringstreff med lokal gruppe og foredragsholder fra Sømna kommune.

Helgelandssykehuset har et koordinerings, markedsførings og veilederansvar for treffene og har også fagperson som samhandler i gruppene. Fremover er det et ønske om at mer helsepersonell fra Helgelandssykehuset kan bistå og få hospitere inn i treffene.​

Det er to brukerrepresentanter som har egne foredrag i og er medarrangører for treffene og det er sterk brukerrepresentasjon i planlegging, gjennomføring og evaluering av treffene.

Tilbudet er fra 2022 gått over i vanlig drift og det er planlagt for samhandling om Mestringstreff høsten 2023.​

Arrangører for treffene, kursledere og foredragsholdere er:

Brønnøy kommune/ Helgelandssykehuset:

​- Hanne Solberg

 - Anna Osen Byberg

 - Katarina H Strand

 - Lisbeth Holand

​Vefsn kommune/ Helgelandssykehuset: 

 - Lotte Henriksen

 - Kjersti Jensen

 - Torstein Einrem

 - Caroline Govasli

Rødøy kommune:

- Tone Kristin Hoff

- Silje V Engen

- Christina Heimdal

- ​Linn Fløttskjær Krogh

Sømna kommune:

- Kristin Mørkved

Koordinator og veileder fra Helgelandssykehuset

- Astri Gullesen​

se program for treffene og les mer om historien bak treffene i lenker under:​

Program for Mestringstreff 2023

Les mer om prosjektet her

Les mer om Mestringstreff og mestringsverktøy her​

​​​