Fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt vil finne informasjonen dere trenger her. Sidene gir også informasjon til publikum om den øvrige faglige virksomheten.

Helgelandssykehuset utvikler helhetlige og kvalitetsmessig gode helsetjenester for befolkningen på Helgeland, gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid og forskning.

Sist oppdatert 19.12.2023