Ordsky

Informasjon til leger i primærhelsetjenesten

Send e-post til samhandling@helgelandssykehuset.no dersom du ønsker å motta nyhetsbrev eller har tips til innhold som bør være på denne siden.

Behandlinger fra A til Å

Samhandlingsavdelingen finner du her.

Her finner du en alfabetisk liste med avdelinger fra A til Å

Behandlingssidene på Helgelandssykehuset er tilpasset pasienter og pårørende, og inneholder informasjon til pasienten om behandlingen eller undersøkelsen. Sidene har informasjon om henvisning, om diagnosen fra helsenorge.no, ventetider fra Velg behandlingssted, og tilhørende pasientkurs. 

Behandlinger og undersøkelser 

Habilitering og rehabilitering Behandlingssteder i Nord-Norge

Vakttjenesten ivaretar akutthenvendelser fra legevaktsleger på Helgeland, og somatiske avdelinger i Helgelandssykehuset. 

 • ​Tilbudet retter seg mot alle pasienter med psykiske lidelser som kan behandles på DPS-nivå, og som har behov for krise- eller akutthjelp. 
 • Tilbudet er basert på frivillighet og pasientene må være samtykkekompetente. 
 • Krise-/akuttinnleggelser for voksne i psykiatrisk døgnavdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana DPS (6 senger).
 • Pasienter som vurderes for tvang, ikke er samtykkekompetente, har stor uro, voldsrisiko eller er akutt suicidal, skal legges inn ved Nordlandssykehuset i Bodø.
Åpnin​gstider
 • ​Hverdager fra 15:30 – 23:00 (innleggelse fram til 21:00)
 • Helg og helligdager fra 12:00 – 20:00 (innleggelse fram til 18:00)

Døgnkontinuerlig telefonvakt: 7​5 12 50 00 ​

Helgelandssykehuset ønsker at fastleger bruker AAT og vakttjenesten som vurderer og gir råd om pasienten kan legges inn frivillig i Helgelandssykehuset.​

Ambulant akutteamHelgelandssykehuset har laboratorium med blodbank i de tre sykehusenhetene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Laboratorietjenester

Deltakere til våre pasientkurs må ha henvisning. Fastleger kan henvise til våre pasientkurs hele året, og så får pasientene invitasjon til kursene når de arrangeres.

Pasientkurs i Helgelandssykehuset  - se oversikt her

Andre lokale kurs og opplæringer i Helse Nord

Tromsø, Harstad, Narvik: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

 

Bodø, Gravdal, Stokmarknes: Nordlandssykehuset

Hammerfest, Kirkenes: Finnmarkssykehuset

Gode henvisninger vil kunne korte ned behandlingstiden og sørge for at de riktige pasientene kommer til rett behandling til rett tid.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk psykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

For henvisninger til psykisk helse og rus, les mer her

Nyheter

  Kurs for pasienter og pårørende

  • ADHD foreldrekurs
   Lærings- og mestringskurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD. Mer informasjon om datoer kommer.
   ADHD foreldrekurs
   8.
   mai
   2024
   4 dager
  • Hjertekurs
   Lærings- og mestringskurs for deg som har iskemisk hjertesykdom eller er hjerteoperert. Kurset er også for dine pårørende. Kurset arrangeres både i Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana. Hjertekurs i Mo i Rana og Brønnøysund arrangeres på samme dato, 22. og 23. mai. Du finner begge under " vis andre datoer" til høyre på denne siden.
   Hjertekurs
   22.
   mai
   2024
   Flere datoer
  • Pårørendekurs psykisk helse og rus
   Er du over 18 år, og pårørende til en person med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk?
   Pårørendekurs psykisk helse og rus
   10.
   juni
   2024
   2 dager
  • Artrosekurs
   Kurset er for deg som har mild til moderat artrose i store ledd
   Artrosekurs
   11.
   juni
   2024
  • Mestringstreff
   Mestringstreff er for deg som lever med fysiske eller psykiske helseutfordringer og for deg som er pårørende. Fem samlinger med fysisk oppmøte i egen gruppe i Vefsn, Rødøy, Brønnøy og Sømna kommune.
   Mestringstreff
   16.
   oktober
   2024
   5 dager
  Sist oppdatert 21.05.2024