Akuttmottak, Mosjøen

Akuttmottaket i Mosjøen tar i mot både kirurgiske traumepasienter for vurdering og stabilisering før videre transport til annet sykehus som har akuttkirurgi.

Akuttmottaket består av tre mottaksrom og en akuttstue. Avdelingen er døgnbemannet og har alltid spesialsykepleier på vakt. Vi tar  imot medisinsk og kirurgisk øyeblikkelig-hjelp pasienter til innleggelse og polikliniske hele døgnet. Pasienter som kommer til oss skal meldes av fastlege, legevaktslege eller AMK.
 
Alle kritiske pasienter tas imot av et traumeteam med bl.a. anestesilege, kirurgisk overlege, spesialsykepleiere og personell fra lab og røntgen. De sykeste pasientene blir til enhver tid prioritert, dette kan bety venting for andre pasienter.


Kontakt

Telefon

Informasjon til media: 75 11 53 01

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket er organisert og samlokalisert med Intensiv.


Besøk avtales med avdelingen.

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

Åpen retur

Åpen retur betyr at du kan henvende deg direkte til akuttmottaket, uten å måtte gå gjennom fastlege eller legevakt.
Les mer om åpen retur
Sykepleier med pasient i rullestol