Intensiv sengepost, Sandnessjøen

Intensiv behandler medisinske og kirurgiske intensivpasienter samt postoperative pasienter. Det vil si at vi tar imot de pasientene som er mest alvorlig syke og trenger kontinuerlig overvåkning og behandling.

Pasientene blir hos oss til de er bedre og kan ligge på vanlig sengepost eller vi behandler og stabiliserer pasienter slik at de kan transporteres til annet sykehus som har den funksjonen pasienten trenger. Trådløs hjerteovervåkning (telemetri) samt overvåkning av pasienter i mottakelsen er også en del av avdelingens funksjon. Avdelingen har moderne teknisk utstyr for avansert behandling av alvorlig og kristisk syke pasienter.

Pasient og pårørende

Intensiv sengepost er ikke alltid godt egnet for pasientens kontakt med pårørende og for vern av pasientens privatliv. Det er anerkjent at kontakt med pårørende er viktig på veien mot på bli frisk, og vi ønsker å legge til rette for dette. Ta kontakt med personalet for å få til avtaler og godt samarbeid.

Kontakt og besøk

Vi tar telefonen hele døgnet og ringer til pårørende når pasienten ønsker det eller det er avtalt at vi skal ringe. Vi ber om forståelse for at vi har plikt til å beskytte pasientens private opplysninger. Dette kan også innebære at vi ikke har lov til å opplyse om at pasienten er inneliggende på sykehuset. Pasienten bestemmer så langt mulig hvem som er nærmeste pårørende og hvilke opplysninger som kan gis. Det kan derfor hende at vi henviser den som ringer til en annen pårørende som kan gi opplysninger.

Barn

Barn som ligger på intensivavdelingen har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg hele tiden, med mindre dette er utilrådelig av hensyn til barnet. Vi skal tilrettelegge for dette. Barn som er opererte skal få ha pårørende hos seg så snart de våkner.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottak, akuttrom, operasjon og intensiv er samlokalisert i 4. etasje.

Det er ikke tillatt med blomster på sengeposten.

Vi tilrettelegger besøk utenom vanlig besøkstid. Ring alltid på døren når du kommer, så følger vi deg til den du skal besøke.

Besøkstider

 • I dag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Mandag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Fredag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
 • Søndag
  • 14:00 - 15:00
  • 19:00 - 20:00
En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen