Drift og eiendom

Drift og eiendom har ansvar for den samlede eiendomsmassen, teknisk drift, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler og IKT i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset har en bygningsmasse på totalt 56.000 kvm. Bygningsmassen og de driftsrelaterte tjenester er en viktig ressurs og forutsetning for god og fremtidsrettet pasientbehandling. Disse tjenestene utvikles derfor kontinuerlig i tråd med dagens og framtidige krav.

Drift og eiendom har ansvaret for de ikke-medisinske tjenestene ved sykehusene som inkluderer drift og vedlikehold av tekniske anlegg, medisintekniske anlegg, kjøkken, renhold, innkjøp, lager, behandlingshjelpemidler, personalboliger og IKT i Helgelandssykehuset.

En mann som smiler til kameraet

Bjørn Bech-Hanssen

Eiendomsdirektør, Drift og eiendom

bjorn.bech-hanssen@helgelandssykehuset.no 90 18 16 68

Ass. eiendomsdirektør Maria S. Rausandaksel

Mobil:  48 12 78 56
E-post: maria.saltirova.rausandaksel@helgelandssykehuset.no

Avdelingsledere

Eiendomsforvaltning 

Odd Arve Horsdal

Mobil:  97 53 03 70
E-post: odd.arve.horsdal@helgelandssykehuset.no

Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler

Bjørn Kjærstad

Servicetjenester

Kristin Berntvik Mulstad

 

IKT og e-helse

Skule Stormdalshei


Prosjekt

Trond Nilsen

 

Innkjøp og logistikk

Trond Nilsen
Mobil:  91 77 89 60
E-post: Trond.Nilsen@Helgelandssykehuset.no 

 

Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjekter innenfor fagområdet administreres av Drift og eiendom. Pågående prosjekter:

Prosjektet er initiert av et vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv/mottaksavdeling samt bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne med dagkirurgisk avdeling.

Prosjektet omfatter alle arbeider med å installere nytt nødstrøms anlegg med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen vil gi sykehuset 100 % driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør, og sikre virksomhetens drift. Videre skal operasjonsrom/stuer oppgraderes til dagens standarder, gjeldende forskriftskrav og retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette prosjektet vil øke pasientsikkerheten, bedre arbeidsforholdene for de ansatte og modernisere sykehuset betraktelig.

Renovering og økning av kapasitet ved operasjonsavdelingen. Operasjonsfløya og de tekniske anleggene skal renoveres (bygningsmassen er slitt). Som en del av dette utvides to av stuene for å øke antall ortopediske operasjoner og samtidig opprettholde kapasiteten på annen kirurgi.

Utredning av fremtidig sykehusstruktur på Helgeland.


Nye Helgelandssykehuset

Konseptfasen for prosjektet "Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund" skal gi et beslutningsgrunnlag for forprosjekt. Et eventuelt forprosjekt og videre bygging vil bli ivaretatt av Brønnøy kommune.

Kontakt

Slik finner du fram

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen