Vår visjon er å skape Norges beste lokalsykehus på Helgeland. På grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket og helseregionen er alle større byggeprosjekter satt i bero inntil videre. Helgelandssykehuset fortsetter arbeidet med faglig og organisatorisk utvikling.

27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren at Helgelandssykehuset i framtida skal være ett sykehus lokalisert på to steder – Mo i Rana, og Sandnessjøen og omegn. Sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Les mer om beslutningen

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er i konseptfasen, men på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket og helseregionen er alle større byggeprosjekter satt i bero inntil videre. Helgelandssykehuset fortsetter arbeidet med faglig og organisatorisk utvikling.​

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset foregår i tråd med veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.


 

Aktuelt om Nye Helgelandssykehuset

    Sist oppdatert 08.04.2024