CT

Nye Helgelandssykehuset

Vår visjon er å skape Norges beste lokalsykehus på Helgeland. På grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket og helseregionen er alle større byggeprosjekter satt i bero inntil videre. Helgelandssykehuset fortsetter arbeidet med faglig og organisatorisk utvikling.

27. januar 2020 besluttet helse- og omsorgsministeren at Helgelandssykehuset i framtida skal være ett sykehus lokalisert på to steder – Mo i Rana, og Sandnessjøen og omegn. Sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Les mer om beslutningen

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er i konseptfasen, men på grunn av den økonomiske situasjonen i foretaket og helseregionen er alle større byggeprosjekter satt i bero inntil videre. Helgelandssykehuset fortsetter arbeidet med faglig og organisatorisk utvikling.​

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset foregår i tråd med veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.


 

Aktuelt om Nye Helgelandssykehuset

 • En person som snakker til en gruppe mennesker i et rom
  26. august 2022
  Hva nå?

  23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset å gå videre med alternativ 3, utvikling på dagens sykehustomt i Sandnessjøen. Dagen etter varslet Helse Nord RHF at alle større investeringer i regionen utsettes på grunn av den økonomiske situ...

 • Diagram
  26. august 2022
  Styret vedtok nybygg og ombygging på dagens tomt i Sandnessjøen

  I styremøte 23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset at prosjektet skal gå videre med alternativ 3, det vil si nybygg og ombygging på dagens sykehustomt i Sandnessjøen, tilbygg og oppgradering/ombygging i dagens somatiske sykehus i Mo...

 • 1. april 2022
  En spennende oppgave i en spennende region

  Prosjektet Nye Helgelandssykehuset skal sikre gode, fremtidsrettede spesialisthelsetjenester for hele befolkningen sør-fylket. – For oss er det viktig å ha en tett dialog med Nordland fylkeskommune i utviklingen av den nye sykehusstrukturen...

 • Prosjektdirektør Ole Hope
  6. desember 2021
  Ole Hope er ansatt som prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset

  Hope var en av seks søkere til stillingen. Han har tidligere vært administrerende direktør for Bergensklinikkene, og prosjektdirektør ved Helse Bergen HF. Hope tiltrer i stillingen den 7. desember. 

 • Ikon
  4. oktober 2021
  Fulgte administrasjonens anbefaling

  Etter en dokumentgjennomgang av tomteforslaget Tovåsen, har styret i Helgelandssykehuset vedtatt at det ikke er grunnlag for å utrede denne videre, og vil nå gå videre til konseptfasens steg 1 med alternativene tomt 1 (dagens sykehustomt) o...

 • Hulda
  4. september 2021
  På jobb for innbyggerne på Helgeland

  I denne kronikken forklarer vår administrerende direktør hvorfor det er nødvendig med den omorganiseringen som Helgelandssykehuset gjør denne høsten.

Sist oppdatert 14.04.2023