Strategidokument

Styringsdokumentet for prosjektet Nye Helgelandssykehuset skal gi en oversikt over prosjektets rammebetingelser, og beskrive hvilke prosesser som skal til for å realisere prosjektet.

Dokumentet vil være retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, eier/oppdragsgiver og relevante eksterne interessenter. Styringsdokumentet er dermed denne prosjektfasens prosjektmandat.

Styringsdokumentet oppdateres ved inngangen til hver ny fase og følger prosjektet fram til overlevering av bygget. Styringsdokumentet vedtas av Helse Nord RHF etter forutgående behandling i styret i Helgelandssykehuset HF. Styringsdokumentet er nå oppdatert for konseptfasens steg 1 «Hovedprogram og alternativvurderinger».
For Nye Helgelandssykehuset består konseptfasen av tre steg: 

  • ​Konseptfase steg 0: Forberede konseptfase. Avslutte prosjektinnramming (foregående fase)
  • Konseptfase steg 1: Hovedprogram og alternativvurdering
  • Konseptfase steg 2: Utdyping av valgt hovedalternativ

Sist oppdatert 08.04.2024