En bro over vann

Om oss

All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet - trygghet - respekt. Verdiene skal prege måten sykehuset møter pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere.

​Helgeland ligger lengst sør i Nordland fylke og består av 18 kommuner. Helgelandssykehuset leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk og psykisk helse og rus. ​

Aktuelt

Dette har vi i Helgelandssykehuset

 • Monika Lenart
  3. mars 2022
  Nyrepoliklinikk i godt driv

  I Mosjøen har nyresykepleier Monika Lenart begynt med oppfølging av pasienter med nyresvikt. Hver tirsdag har hun åpen poliklinikk og tar imot pasienter som har transplantert nyre, har nyresvikt i stadium 4 eller 5, samt dialysepasienter.

 • Avdelingsleder ved Rusavdelingen og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), Morten Forslund.
  29. november 2021
  Velkommen til Rusavdelingen!

  Visste du at Helgelandssykehuset har en Rusavdeling med sengeplasser? Tilbudet er så populært at de har søkere fra hele Nordland. 

 • Ansatte i Behandlingshjelpemidler
  26. august 2021
  - Vi har over 5000 pasienter

  Visste du at en avdeling med kun 4,5 årsverk har flest pasienter i Helgelandssykehuset? I dag leverer avdelingen Behandlingshjelpemidler medisinsk utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling - til over 5000 pasienter. Våre pasienter på...

Sist oppdatert 05.10.2023