Faglig strategisk utviklingsplan

Den faglig strategiske utviklingsplanen er et underlag for videre virksomhetsutvikling i Helgelandssykehuset, for planlegging av bygg og infrastruktur og innspill til beregning av bæreevne for investeringer og drift.

Planen ble utarbeidet gjennom en bred medvirkningsprosess våren 2021, og har vært behandlet i styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Faglig strategisk utviklingsplan beskriver en fremtidig funksjonsdeling i tråd med foretaksprotokollen fra januar 2020. ​

Sist oppdatert 08.04.2024