Fødetilbud

Helgelandssykehuset har kvinne- og fødepost i Mo i Rana og Sandnessjøen, føde- og barselstue i Brønnøysund, og føde-barsel poliklinikk i Mosjøen.

Våre avdelinger:

Føde - barsel poliklinikk, Mosjøen

Føde- og barselstue Brønnøysund

Kvinne- og fødepost Mo i Rana

Kvinne- og fødepost Sandnessjøen

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde. Fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue. På fødeavdelinger og kvinneklinikker skal tilbudet være variert, med et tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging.

For å sikre at du får best mulig hjelp vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Det gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet og i løpet av fødselen. 

På Helgelandssykehuset har vi fødestue i Brønnøysund. På Mo og i Sandnessjøen har vi fødeposter, som tilsvarer fødeavdelinger. I Mosjøen har vi poliklinikk.

Les mer om valg av fødested og seleksjonskriterier i Helse Nord

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontaktinformasjon finner du per fødepost og fødestue.

Praktisk informasjon

​Ledsager/far/partner kan delta på fødsel og besøke mor etter fødsel.