badekar Mo

Kvinne- og fødepost, Mo i Rana

Ledsager/far/partner og søsken kan besøke mor etter fødsel.

Informasjon til gravide og fødende

Les alt om Fødsel og barsel

Vi har jordmødre med ultralydutdannelse som utfører svangerskapskontroller av risikosvangerskap i samarbeid med gynekologene, samt vanlige svangerskapskontroller for de som ikke har fått tilbud om kontroll hos kommunejordmor. Alle har også et tilbud om rutineultralyd ca i svangerskapsuke 18. Henvisning sendes til sykehuset av fastlegen.

På fødeavdelingen gjøres det også undersøkelser av gravide, og vi er liberale ved henvendelser hit. Dersom den gravide kjenner mindre aktivitet av barnet enn det hun tidligere har gjort, trenger kontroller av blodtrykk oftere enn hva som er vanlig eller lurer på om fostervannet er gått - ta kontakt hele døgnet.

Ved innleggelse må den fødende ha med seg toalettsaker og innesko. Alt annet av utstyr til seg selv og barnet finnes på avdelinga.

Ved fødeposten har vi 11 sengeplasser og et rom beregnet på kvinner i fødsel, hvor det også er seng til ledsager, med toalett/dusj i tilknytning til dette. Vi har to fødestuer, hvor den ene har badekar. Vi har ikke familierom, men prøver så langt vi kan at ledsager får være sammen med mor og barn første døgnet. Vi er også behjelpelig med å ordne overnatting dersom den fødende kommer tilreisende fra andre kommuner.

Vi har tilbud om badekar/dusj, lystgass og vi har anestesilege som setter epiduralbedøvelse. Vi tilbyr i tillegg akupunktur. Dersom keisersnitt blir nødvendig, utfører vi dette både i planlagte tilfeller og i akutte tilfeller.

De fleste av mødrene ønsker å være på fødeavdelingen i 3-4 dager. Men det er anledning til å reise hjem allerede to timer etter fødselen dersom alt er normalt. Da må man komme tilbake til sykehuset for å ta blodprøve, ”føllingsprøve”, av barnet. Denne kan taes mellom 60 – 72 timer etter fødselen. Da kan det også være greit med en vektkontroll av barnet.

12 - 36 timer etter fødsel undersøkes alle barn av legen. For de som måtte ønske å flytte tilbake til fødestue eller annet lokalt sykehus, tilstreber vi å undersøke barnet før overflyttingen. Vi foretar en hørselscreening av alle nyfødte fra hjemreisen.

De som måtte ha behov for det får avtale om kontroll av barnets vekt og hva som måtte være av problemer med amming. Vi har en lav terskel for å hjelpe eller veilede. I tillegg til den vanlige samtalen om fødselen som gjøres før hjemreise, får de som opplevde fødselen som vanskelig tilbud om samtale med gynekolog og jordmor også etter hjemreise.

Vi er godkjent som Mor-Barn-Vennlig fødeavdeling. Mor-Barn-Vennlig initiativ (MBV) er et verdensomspennende initiativ for å fremme amming, lansert av WHO og UNICEF. Fokus er på informasjon og veiledning til alle som ønsker å amme, men også de som ikke kan eller ønsker det. Vi ønsker å bidra til ro rundt ammingen og barseltiden, og å øke tryggheten som nybakte foreldre trenger i den tidlige barseltiden. 
Det er utarbeidet ti trinn for vellykket amming.  Les mer om disse og om mor-barn-vennlig sykehus 

Se øvrig tilbud i Helgelandssykehuset:

Kvinne- og fødetilbud ved Helgelandssykehuset

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i tredje etasje. Kun ledsager/far/partner og babyens søsken kan besøke mor etter fødsel.

En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

Praktisk informasjon

​Ledsager/far/partner kan delta på fødsel og besøke mor etter fødsel.