Allmennpsykiatrisk døgnavdeling, voksne Mo i Rana

Avdelingen er lokalisert ved Senter for psykisk helse og rus i Mo i Rana, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Pasienten søkes inn fra voksenpsykiatriske poliklinikker på Helgeland og fra fastleger. Noen pasienter overføres direkte fra akuttavdeling, som oftest akuttenheten ved Nordlandssykehuset.

Avdelingen er krise/akuttavdeling for den voksne befolkning på Helgeland. I samarbeid med AAT og Vakttjeneste tar vi i mot krise/akuttinnleggelser.


Vi har tilsatt psykologer, psykiater, sosionomer og psykiatriske sykepleiere som jobber tverrfaglig. Avdelingen jobber raskt og effektivt for å hjelpe i en vanskelig livssituasjon.
Vi legger vekt på miljøterapi og tverrfaglig behandling og tilbyr pasientene psykoterapi og medikamentell behandling. Vi oppretter et behandlingsteam for pasienten som i fellesskap utarbeider behandlingsplan, og individualsamtaler med behandler avtales etter behov. Vi arbeider aktivt ut mot hjelpeapparat på hjemstedet, både gjennom telefonisk kontakt og møter.


Pårørende trekkes også aktivt med i behandlingen i felles samtaler.


Behandlingsplanen evalueres jevnlig. Det arrangeres teammøter med og uten pasient for å drøfte ulike problemstillinger. Vi legger vekt på fysisk aktivitet med ukentlig turdag, aktivitet i treningsrom, bordtennis og gåturer. Avdelingen har nær beliggenhet til fine områder i naturen.

Kontakt

Slik finner du fram

BUP Mo i Rana

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana

Søsterveien 2

8613 Mo i Rana