Døgnavdeling for barn og ungdom Mosjøen

For å få tilbud om innleggelse i avdelingen må barnet/ungdommen henvises fra barne- og undomspsykiatriske poliklinikker.

Avdelingen tilbyr utredning og behandling gjennom individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi. For å få tilbud om innleggelse i avdelingen, må barnet/ungdommen henvises fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. 

Behandlingstilbudet i avdelingen består av et miljø- og individualterapeutisk tilbud. Avdelingen har også egen skole. Gjennom en miljø- og individualterapeutisk tilnærming tilbys barnet/ungdommen en mulighet til å arbeide med egne følelser, tanker og forholdet til andre mennesker.

Avdelingen samarbeider nært opp mot barnet/ungdommens familie, nettverk, den lokale skolen og hjelpeapparatet i hjemkommunen.

Utskriftsvennlig informasjonshefte her

Kontakt

Sentralbord Psykiatrisk senter

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

DPS Mosjøen

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Skjervengan 17 og Vefsnvegen 7 (BUP)

8657 Mosjøen