Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Rehabiliteringsmedisinsk post for pasienter med tilstander som krever spesialisert rehabilitering, med hovedvekt på nevrologisk rehabilitering som hjerneslag i subakutt fase, traumatiske hodeskader og andre nevrologiske tilstander.

Oppholdene kan være både i form av vurderingsopphold, primærrehabilitering og sekundæropphold.

  • Hjerneslagrehabilitering
  • Nevrologisk rehabilitering

Sengeposten har rehabiliteringspoliklinikk for pasienter som har vært inneliggende på sengeposten, og hjerneslagpoliklinikk som utføres tre måneder etter gjennomgått hjerneslag.

Sistnevnte omfatter alle hjerneslagpasienter, uavhengig om de har vært inneliggende ved Rehabiliteringsmedisinsk sengepost.

Kontakt

Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Slik finner du fram

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen