Fysioterapeuter

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

FMR er lokalisert ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Avdelingen er organisert i to poster, fysikalsk medisinsk post og rehabiliteringsmedisinsk post. Det gis tilbud til pasienter som trenger utredning, vurdering og rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter både poliklinisk vurdering og behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Fysikalsk medisinsk enhet

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Helse i Arbeid-senteret

 

Lysbehandling

 

Rehabiliteringsmedisinsk enhet

Rehabiliteringsmedisinsk post

 

En mann med skjegg

Anders Jerven

Enhetsleder, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sandnessjøen

Anders.Jerven@Helgelandssykehuset.no 48 17 53 68 eller 46 43 33 44

Slik finner du fram

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen

Kurs og møter

 • Hjerneslag-kurs
  Et tredagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende.
  Hjerneslag-kurs
  23.
  april
  2024
  3 dager