Luftambulanse

Helgelandssykehuset disponerer et ambulansehelikopter, og et ambulansefly i samarbeid med AMK Tromsø. Begge er stasjonert på flyplassen i Brønnøysund.

Avdelingsleder Sissel Aanes

Besøksadresse

Flyplassveien 1c
8900 Brønnøysund

AMK tar imot alle nødmeldinger (113 samtaler) fra Helgeland. Det store geografiske området med øyer, hav og fjell stiller store krav til AMK-operatørenes lokalkunnskaper. AMK er knyttet til nødnett, som er sambandsløsningen for brann, politi og helsetjeneste.  Det skal sikre at nødetater og andre beredskapsaktører får samtidig informasjon om en hendelse og det blir enklere å koordinere og samordne innsatsen på et skadested. AMK-sentralen er plassert i Sandnessjøen.

Helikopter

Helikopteret er en Airbus EC145 T2 og har hele Helgeland som operasjonsområde. Det er bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege.  Om nødvendig kan det også fly direkte til Bodø eller Trondheim med pasienter.  Helikopteret kan også anvendes stort sett overalt hvor fremkommelighet med bil er umulig. Helikopterbasen har i tillegg en legebil som kan rykke ut ved behov i nærområdet. Helikopteret driftes av Norsk Luftambulanse.

Fly

Ambulanseflyet er en to-motors Beech King Air B250 med trykkabin. Det har to båreplasser og er bemannet med to piloter og en flysykepleier som er spesialutdannet innen anestesi- eller intensivmedisin. Flyet har kort utrykningstid og har Nord- og Midt-Norge som hovedområde. Flyet har nasjonal beredskap. Babcock Scandinavian AirAmbulance drifter flyet.


 

Se også bil- og båtambulanser

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hvis du har behov for ambulanse skal du ringe 113.