Ambulanse og AMK

Hvis du har behov for ambulanse skal du ringe 113. Helgelandssykehusets bil- og båtambulanser er stasjonert på 14 ulike steder.

Avdelingsleder Odd Magne Rønning

Telefon: 97 17 71 59

Rana: Bengt Endre Erlingssønn
Telefon: 94 87 82 80

Mosjøen: Espen Jensen
Telefon:  97 70 68 24

Sandnessjøen:  Tor Ragnar Mikalsen
Telefon:  95 86 51 90

Brønnøysund: Monica Kaspersen
Telefon: 90 28 55 07

Ambulansepersonellet er i hovedsak delt inn i fire kategorier: Lærlinger, vikarer, ambulansefagarbeidere og paramedics.

Lærlingene følger samme turnus som veilederne sine. De har et to-årig lærlingeløp hvorav første del gjennomføres som 3.mann på bilen og får undervisning av fastpersonellet. Andre del av lærlingeperioden gjennomføres som 2. mann på bilen og har noenlunde samme status som vikarene. Ambulanselærlinger har en ganske omfattende teoretisk og praktisk læreplan de skal gjennom, så vi ønsker at du som lege lar lærlingen vår få praktisere og lære så mye som mulig.

Vikarene våre har stort sett en annen helsefaglig bakgrunn pluss vikarkurs for ambulansetjenesten.

Ambulansearbeiderne er personell med fagbrev i ambulansetjeneste. De fleste har stående delegeringer på utvalgte medikamenter og gjennomført PHTLS kurs (spesialisert traumekurs for ambulansepersonell).

Paramedics er personell med videreutdannelse på høyskole innenfor ambulanseoperative og akuttmedisinske fag.


Ambulansestasjoner

Tjenesten vår har fire hovedstasjoner og ti distrikststasjoner. På hovedstasjonene Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er det to døgnbiler og en reservebil. Brønnøysund har en døgnbil og reservebil.

Enhetsleder Bengt Endre Erlingssønn
Ass. enhetsleder 

Ambulanse Mo i Rana

Ambulansetjenesten Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Telefon: 75 16 73 50

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Hemnes

Ambulansetjenesten Hemnes
Lerkeveien 6B
8646 Korgen
Telefon: 99 38 97 75

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Nesna

Ambulansetjenesten Nesna
Moveien 23
8700 Nesna
Telefon: 99 38 91 00

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Lurøy

Ambulansetjenesten Lurøy
Konsvikosen
8752 Konsvikosen
Telefon: 99 38 60 95

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Enhetsleder Espen Jensen
Ass. enhetsleder Frode Brattbakk

Ambulanse Mosjøen

Helgelandssykehuset Mosjøen
8650 Mosjøen
Telefon: 75 66 07 37

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Grane

Ambulansetjenesten Grane
Troforsveien 2
8680 Grane
Telefon: 99 38 74 59

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Hattfjelldal

Ambulansetjenesten Hattfjelldal
Ol. Johansensvei 7
8690 Hattfjelldal
Telefon: 97 96 55 08

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Enhetsleder Tor Ragnar Mikalsen
Ass. enhetssleder Størkner Fløtten.

Ambulanse Sandnessjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Telefon: 75 06 51 25

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Dønna

Ambulansetjenesten Dønna/Herøy
Bjørn
8820 Dønna
Telefon: 75 05 53 30

1 døgnbemannet ambulansebil
1 døgnbemannet ambulansebåt

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Rødøy

Ambulansetjenesten Rødøy
Kvarøya
Telefon: 90 41 04 55

1 døgnbemannet ambulansebåt

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Enhetsleder Monica Kaspersen
Ass. enhetsleder Arild Barlien

Ambulanse Brønnøysund

Ambulansetjenesten Brønnøysund
Biskop Rosingsgate 10
8900 Brønnøysund
Telefon: 90 41 83 38

1 døgnbemannede ambulansebil
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Sømna

Ambulansetjenesten Sømna
Gamle Bergs gate 12
8920 Sømna
Telefon: 99 38 69 26

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Bindal

Ambulansetjenesten Bindal
Terråk
7980 Terråk
Telefon: 99 38 85 60

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Vega

Ambulansetjenesten Vega
Rørøy
8980 Vega
Telefon: 95 28 25 10

1 døgnbemannet ambulansebil
Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

1 døgnbemannet ambulansebåt
Vaktordning mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt


AMK-sentralen 

AMK tar imot alle nødmeldinger (113 samtaler) fra Helgeland. Det store geografiske området med øyer, hav og fjell stiller store krav til AMK-operatørenes lokalkunnskaper. AMK er knyttet til nødnett, som er sambandsløsningen for brann, politi og helsetjeneste.  Det skal sikre at nødetater og andre beredskapsaktører får samtidig informasjon om en hendelse og det blir enklere å koordinere og samordne innsatsen på et skadested. AMK-sentralen er plassert i Sandnessjøen.

Informasjon til pårørende

Bagasje/rullestol

Ambulansene har maksimalt plass til en liten bag (kabinstørrelse) tilhørende pasienten. Rullestol og større kolli må eventuelt sendes på annen måte. Dette må besørges av pasienten/pårørende ved reise til sykehuset, og av utskrivende avdeling ved reise fra sykehuset.

Ambulansepersonellet avgjør

Ifølge ”Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling” dekkes ikke pårørendes reiseutgifter til/fra sykehus i forbindelse med ambulansetransport av pasient over 18 år. Ambulansepersonellet avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er plass til pårørende i ambulansen til sykehuset. Vær oppmerksom på at hensynet til  ehandlingssituasjonen eller vektbegrensninger kan medføre at pårørende ikke kan følge med pasienten i ambulansen.

Dekning av pårørendes utgifter

I forbindelse med pasientens opphold på institusjon i spesialisthelsetjenesten kan oppholdsutgifter og hjemreise etter sykehusoppholdet unntaksvis dekkes for en pårørende. I slike tilfelle skal behandlende lege på sykehuset ha vurdert at det er medisinsk nødvendig med pårørende til stede i forbindelse med behandlingen. Dersom forutsetningen oppfylles dekkes overnatting etter faste satser av den avdelingen pasienten er innlagt på, kostutgifter dekkes ikke. Innleggende lege (primærhelsetjenesten) har ikke myndighet til å avgjøre om pårørende skal få dekket reise-/oppholdsutgifter i forbindelse med pasientens behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette må forhåndsavklares med behandlende lege i sykehuset /institusjonen hvor pasienten er innlagt.

Innleggelse av barn under 18 år

Ved innleggelse av barn under 18 år har barnet krav på å ha en pårørende hos seg ved reise og opphold på sykehus/institusjon i spesialisthelsetjenesten. Det dekkes reise- og oppholdsutgifter for en pårørende. Ved alvorlig/livstruende sykdom dekkes det for begge foreldrene. Dette er regulert av ”Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon”. Hvis barnet transporteres med ambulanse og forelder ikke får plass i ambulansen, dekkes reiseutgifter med annen transport i henhold til avsnitt over. Reiseutgiftene dekkes via pasientreiser.


AMK og luftambulanse

Se AMK og luftambulanse

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingsleder er lokalisert til Sandnessjøen, se under "Les mer om" for kontaktinfo til alle ambulansestasjoner.