Diagnose

Åreknuter, Mosjøen

Åreknuter går vanligvis ikke bort av seg selv. Det finnes metoder for å fjerne åreknutene. Det vanligste er å fjerne åreknutene enten kirurgisk, laserbehandling eller radiofrekvensablasjon.

Åreknuter er utvidete vener/blodårer like under hudoverflaten og opptrer oftest på leggene. Åreknuter går vanligvis ikke over av seg selv, men det finnes behandlinger som kan hjelpe.

Les mer på helsenorge.no

Henvisningen bør inneholde informasjon om pasientens plager, kosmetisk, hevelse, smerter, eksem, årebetennelser eller leggsår. Den bør også inneholde medikamentliste, tidligere sykdommer, arbeidsliv, høyde og vekt.  

 • Formål med henvisning: Bekreftende diagnostikk? Kirurgi? Terapi? Annet?
 • Sykehistorie
  • Debut og varighet? Utvikling, ev. progresjon? Tidligere behandling av samme tilstand?
  • Lokalisasjon? Utbredelse? Symptomer?
  • Disponerende faktorer? Familiehistorie? Svangerskap? Røyking?
  • Konsekvenser for pasienten – Kosmetikk? Begrenset fysisk aktivitet? Smerter? Annet?
 • Faste medisiner
 • Kliniske funn
  • Almenntilstand (mtp operabilitet)
  • Lokalisasjon – hvilken vene?
  • Eksem? Leggsår?
 • Andre u.s.:
  • Ev. dopplerfunn (ikke krav/forventning om dette, men noen gjør det og da er det ønskelig at det fremgår i henvisingen)

Utredning

Alle pasienter undersøkes grundig, både klinisk og med ultralyd. Resultatet av undersøkelsen avgjør om åreknutene skal fjernes, og hvilken metode som skal brukes.

Behandling

Aktuell behandling er å fjerne åreknuter. Dette kan gjøres ved hjelp av laser, radiofrekvensablasjon eller ved vanlig åreknuteoperasjon (stripping).

Oppfølging

Dersom åreknutene fjernes ved "stripping" må du regne med å være sykemeldt noen dager. Stingene fjernes hos din fastlege etter ca. ti dager.

Etter laseroperasjon kan du gå som normalt og du kan gå på jobb dagen etter inngrepet. Det er ikke behov for oppfølging av sykehuset.

 

 

Kontakt

Helgelandssykehuset Mosjøen Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgi Mosjøen

Kontakt Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgi Mosjøen
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen