Diagnose

Dupuytrens kontraktur

Ved Dupuytrens kontraktur fortykkes bindevevshinnen i håndflaten og lager harde knuter og strenger under huden. Tilstanden er mest vanlig i Norden og kalles ofte "vikingfinger". Årsaken er ukjent, men tilstanden synes ofte å være arvelig .

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser deg til spesialisthelsetjenesten for vurdering.

Utredning

Diagnosen blir stilt ut fra sykehistorie og symptomer.

Behandling

Dersom sykdommen gir funksjonstap og fingrene ikke kan rettes ut, kan det være aktuelt med operasjon.


 

Kontakt