Behandling

Graviditet og røntgenstråling

Røntgenundersøkelser brukes for å utrede sykdom eller alvorlige hendelser til tross for at det kan være er forbundet med en lett økt risiko for kreftutvikling senere i livet. Vi gjør røntgenundersøkelser av gravide bare i de tilfellene der det er større fare for mor og fosteret dersom vi ikke får satt korrekt diagnose på mors sykdom.

Før

Dersom du skal ta bilder av mage, rygg, hofter eller bekken eller om du skal til nukleærmedisinsk undersøkelse, må du si ifra om at du er gravid. Er du usikker, må du ta en graviditetstest.

Ved denne typen undersøkelse er det viktig at du tar kontakt med oss på forhånd, slik at vi kan planlegge undersøkelsen på best mulig måte for fosteret og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Nukleærmedisinsk undersøkelse utføres ikke ved Helgelandssykehuset. Ved behov for slik undersøkelse vil du bli henvist til Nordlandssykehuset eller Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Under

Er du gravid og skal til røntgenundersøkelse?

Dersom du skal ta bilder av mage, rygg, hofter eller bekken, tar vi hensyn til graviditeten under planlegging og utførelse av undersøkelsen.

Er du gravid og må gjennomføre en røntgenundersøkelse av hode, armer/bein, mammografi og lunger, gjennomfører vi undersøkelsen uten noen spesielle forhåndsregler, fordi røntgenstrålene ikke treffer fosteret.

MR-undersøkelser på gravide utfører vi i samråd med henvisende lege.

Er du gravid og skal undersøkes med nukleærmedisin?

Ved en nukleærmedisinsk undersøkelse får du en liten sprøyte med radioaktivt sporstoff. Det betyr at du mottar en liten stråledose.

For gravide betyr det at også fosteret for en stråledose. Vi gjør derfor alt for at stråledosen til fosteret blir lavest mulig. Mange undersøkelser kan utsettes til etter barnet er født.

Etter

Dersom du oppdager at du er gravid i etterkant

Dersom du i etterkant av en nukleærmedisinsk undersøkelse eller røntgenundersøkelse av mage, rygg, hofter og bekken oppdager at du var gravid da undersøkelsen fant sted må du ta kontakt med radiologisk avdeling.

Stråledosen som foster mottar ved denne type undersøkelser er ganske liten, og gir ikke grunnlag for mistanke om misdannelser eller skader. Det vil derfor ikke være noen grunn til terminering av svangerskapet. Vi ønsker likevel at du tar kontakt slik at vi kan dokumentere hendelsen. Vi vil også kunne være tilgjengelig for råd og veiledning. 

Er du gravid og noen rundt deg har vært til en nukleærmedisinsk undersøkelse?

Det er ikke farlig å være nær andre som har fått utført en nukleærmedisinsk undersøkelse. Dersom dosen er så stor at det er forbundet med risiko for den gravide, er beskjed om forhåndsregler gitt.

Kontakt