Forskningsgruppe - Helsetjenesteforskning

Hvordan ledelsesstruktur/-kultur i spesialisthelsetjenesten er med på å påvirke organisasjonens evne til å lære, og hvordan dette igjen kan påvirke helsetilbudet til befolkningen.

Arnfrid Farbu Pinto - Mosjøen

Dame med rødblondt hår og grønn jakke

Arnfrid Pinto

Arnfrid Farbu Pinto er avdelingsleder for Nevropsykologisk avdeling. Hun har to mastergrader fra Nord Universitetet i Social sciences og erfaringsbasert master i personalledelse.

Pinto jobber med forskningsprosjektet:  «Helsetjenesteforskning, styring og ledelse av og i helsetjenesten». Arnfrid vil i dette prosjektet, sammen med sine samarbeidspartnere ved Nord Universitet se på hvordan ledelsesstruktur/-kultur i spesialisthelsetjenesten er med på å påvirke organisasjonens evne til å lære, og hvordan dette igjen kan påvirke helsetilbudet til befolkningen. De vil videre se på hvilken forutsetning, under dagens organisasjonsstruktur/kultur, førstelinjeleder (avdelingsleder) i spesialisthelsetjenesten har for å jobbe strategisk i organisasjonen med å utvikle en kultur for faglighet, kompetanse og kvalitet jmf. kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Hun jobber i tillegg med et prosjekt knyttet til organisatorisk læring i distriktspsykiatriske senter.

Sist oppdatert 17.01.2022