Forskningsgruppe - Kvalitetsutvikling

Gruppen undersøker forstyrrelser når sykepleiere håndterer legemidler i sykehus.

Marit Hermstad - Sandnessjøen

Dame med hvitt hår og røde briller

Marit Hermstad

Marit Hermstad er rådgiver ved Koordinerende enhet, Senter for Samhandling, Adm. Avd.  i Sandnessjøen.

Forstyrrelser under legemiddelhåndtering: En studie der man undersøker forstyrrelser når sykepleiere håndterer legemidler i sykehus. Studien har både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming der en har registrert forstyrrelser under legemiddelhåndteringen ved sengeavdelinger i Helgelandssykehuset samt intervjuet sykepleiere om deres erfaringer med slike forstyrrelser. Prosjektet er initiert og ledet av Nord universitet med medforskere fra Helgelandssykehuset. En artikkel er publisert i 2018 i Journal for Clinical Nursing der Marit er en av medforfatterne: Alteren, Johanne; Hermstad; Marit; White, Jo; Jordan, Susan: «Conflicting priorites: Observation of medicin administration.» Ytterligere en artikkel er under utarbeidelse.

Sist oppdatert 19.09.2023