Helgelandssykehusets Forskningskonferanse 2023

Helgelandssykehusets Forskningskonferanse og forskningskurs 2023 ble holdt på Fru Haugans hotell i Mosjøen, 30. og 31. oktober.

Publisert 13.12.2023
Sist oppdatert 22.04.2024

30. oktober 2023

Komme i gang med medisinsk forskning

Hvordan komme i gang med medisinsk forskning - Herald Reiersen.pdf

Erfaringskunnskap som ressurs i brukermedvirkning - Gunnhild Berglen og Nikolai R Haugen.pdf

Verktøy for forskere - brukermedvirkning- Mariann Sundstrøm.pdf

Tjenester fra klinisk forskningsavdeling ved UNN - Malen O. Nørby og Ingvild Pettersen.pdf

Hva du absolutt MÅ vite om personvern i forskning - Fred Murer.pdf

Hva du absolutt MÅ vite om informasjonssikkerhet i forskning - Øystein S Øie.pdf

 

Status PhD studenter/Interne forskere 

Veksthemming hos nyfødte og småbarn - studie fra Kambodsja - Margit Steinholt.pdf

Significant Predictors for Disease Free Survival After Curative Rectal Cancer Surgery. A Tool for Precision Medicine - Jose Bravo.pdf

NorSprint - Inger Myrnes Hansen.pdf

Status HIANOR og NorEx i HSYK - Anders Jerven.pdf

Assosiasjon mellom biomarkører i urin og raskt aldersrelatert fall i nyrefunksjon og mortalitet - Runa Andreassen.pdf

 

Planlegging av nye forskningsstudier fra 2024 

The KIT trial - The Key to Integrated Trauma Treatment in Psychosis - Nina Mørkved.pdf

ADHD hos voksne – kognitiv kontroll og hjernemodulering - Venke A Grane.pdf

The North-Norwegian study on bloodstream infections in small hospitals - Hege Harboe-Sjåvik.pdf

Innleggelse av mor og barn ved fødselsdepresjon en kvalitativ undersøkelse av Orkdalsmodellen - Malin Olsen Johansen.pdf

Pre-operative Intrahospital and Post-operative Digital Communication with Patients - Gunnar Hartvigsen.pdf

 

Rapport fra våre publikasjoner 

Sekundær farmakologi i legemiddelutvikling - Et eksempel fra kjemokin-systemet - Jon Våbenø.pdf

Betennelse i blindtarmen- må det opereres om natten - Knut Magne Augestad.pdf

Dialog mellom klinikk og grunnforskning fører til ny kunnskap om ADHD - Tor Endestad.pdf

 

31.oktober 2023

Nettverksbygging - Fra lokal forskningssgruppe til internasjonal forskernettverk - Gunnar Hartvigsen.pdf

Publiseringstradisjoner under endring- angår det meg - Gunnar Hartvigsen.pdf

Mentorordning på HSYK- Hvorfor skal jeg bruke en mentor for å utvikle meg som forsker - Gunnar Hartvigsen.pdf

Alt om personvern rettet mot forskning og kvalitet - PVO Fred Murer.pdf

Informasjonssikkerhet i forksnings- og kvalitetsprosjekter - Øystein S Øye.pdf