Idémottaket

Hjelp oss å skape et innovativt sykehus!

Helgelandssykehuset inviterer nå alle til å skape noe nytt, dele en utfordring, eller ta i bruk ideer på sykehuset og i pasientbehandlingen. De store og små ideene kan behandles i "Idémottaket" vårt.  - Hjelp oss med å skape et innovativt sykehus! Vi kan hjelpe deg å nyttiggjøre eller markedsføre ideen, så involver oss gjerne tidlig, sier forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen.

Helen K. Langfors Åsli, webredaktør
Publisert 16.11.2020
Sist oppdatert 22.04.2024

mann med ballong flyr over og endrer stripene etter 7 røde fly i formasjon
I

Idémottaket er åpent for at alle - ansatte, pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og industriaktører - kan sende inn gode ideer til innovasjon i Helgelandssykehuset.

Hva er Idémottaket?

- Idémottaket gjør det enkelt å få registrert og testet ut en idé du har til innovasjon. Allerede har mange gode ideer kommet inn, forteller innovasjonssjefen.

For eksempel ideen til sykepleier Marie Steinfjell. Ideen fra Steinfjell er en produktide og er foreløpig skjult i Induct-plattformen og -nettverket fordi hun og sykehuset ønsker å sende inn en patentsøknad. 

Hvis du har en god ide, både på produkt, tjeneste eller prosess, så fyller du ut innmeldingsskjema for å registrere ideen.  Innovasjonsutvalget i Helgelandssykehuset vil sammen med eksterne parter evaluere ideene som kommer inn og vurdere om det er noe som behøver patentbeskyttelse. Ideen behandles konfidensielt, og du er anonym inntil du bestemmer noe annet, som Marie valgte å gjøre.

Nasjonal innovasjonsplattform

Idémottaket er på Induct, en nasjonal innovasjonsplattform for alle norske helseforetak. Når du er innlogget i Induct, så får du også tilgang til ideer fra andre aktører som bedrifter og privatpersoner.

- Dette er kanskje den viktige egenskapen med plattformen. Du kan fritt adoptere konsepter som har blitt registrert på Induct, enten for å kun kopiere, kople disse sammen med andre ideer, eller for å utvide dem mot ditt område, forteller Herald Reiersen.

Et godt eksempel er hvordan Helgelandssykehuset brukte Induct-nettverket til å knytte kontakt med kunstig intelligens-bedriften MedSensio i Tromsø, som hadde registrert seg på Induct hos UNN.

-  Vi ønsket å ha en industripartner for lungemedisin. Det førte fram, og nå i høst fikk vi EU-prosjektpenger fra Horizon 2020. Dette viser jo at også lokale bedrifter på Helgeland burde registrere ideer hos oss. Dette kan jo gi god uttelling fra samarbeid med oss, eller andre partnere i Induct-helsenettverket vårt. Det å bygge på eller ta i bruk ideer fra forskjellige fagfelt er nyskapende, sier Reiersen.

Hva er innovasjon?
Innovasjon i helse er et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny organisasjonsform som tilfører verdi og som kan nyttiggjøres og tas i bruk for pasienter, pårørende, ansatte, sykehus og/eller samfunn i form av økt kvalitet, økt pasientsikkerhet, mer helhetlige pasientforløp eller bedre kostnadseffektivitet.

Innovasjonen skal være ny og nyttig og nyttiggjort, det vil si at en idé ikke er en innovasjon før produktet eller tjenesten er tatt i bruk og gir verdi.
Mer informasjon finner du på siden om innovasjon i Helgelandssykehuset og på Idémottaket.