Nina Mørkved - les mer om reaksjonene og den store dagen

Som lederen for bedømmelseskomiteen sa under sin tale:  «Din prøveforelesning, Nina, var kjempegod; kjempe, kjempe, kjempegod!». Nina Mørkved disputerte for ph.d-graden i helsevitenskap torsdag 15.09.

Venke Arntsberg Grane, Herald Reiersen, Rune Holm, Snorre Nicolaisen
Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 22.04.2024


Kvinne med barn

Nina Mørkved og datteren Matilde

Avhandlingen med tittelen: “Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders: A comparison to substance abuse disorders, and relation to cognitive performance and antipsychotic treatment outcomes." ble forsvart overfor et åpent publikum, instituttleder, og bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesning
Nina startet dagen med å holde en flott utført prøveforelesning med tittelen: “From 'what's wrong with you?' to 'what happened to you?': The impacts of childhood trauma across common and severe mental health difficulties".  i MH bygget i Tromsø. Som lederen for bedømmelseskomiteen sa under sin tale: «Din prøveforelesning, Nina, var kjempegod; kjempe, kjempe, kjempegod!».

Tre artikler
Avhandlingen ble så forsvart med grunnlag i tre artikler, alle publisert i internasjonale anerkjente tidsskrift, og med fokus på hvordan traumebelastning tidlig i barneårene kan påvirke senere alvorlig psykisk helse og lidelse. Som f.eks psykose og rus, men også den medikamentelle behandlingen av psykoselidelser.

Traumer
Forskningen som Nina har utført har vist at mange pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og rusproblemer, har opplevd barndomstraumer i form av både manglende omsorg og påført skade. Nina har i forskningen sin vektlagt betydningen av å inkludere informasjon om traumer, når pasienter med alvorlig lidelsestrykk, psykose og rusproblemer utredes og behandles.  

Dobbelkompetanseløp
Nina har gjennomført sin doktorgradsutdanning ved UiT, som del av et dobbeltkompetanseløp, hvor hun også har gjennomført spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Hun har gjennom hele utdanningen vært ansatt ved DPS i Mosjøen hvor hun har fått tilrettelagt sin praksis for både spesialistløpet og sin forskning. 

Utmerket fremtreden
Medlem av Forskningsutvalget fra klinikk psykisk helse og rus, Venke Arntsberg Grane, representerte Helgelandssykehuset under disputasen, og synes Nina gjorde en utmerket fremtreden både under prøveforelesningen og i sitt forsvar av avhandlingen. Grane satte spesielt pris på at Nina har studert sammenhengen mellom alvorlig psykisk lidelse og viktige kognitive funksjoner i hverdagen, som konsentrasjon, arbeidsminne og hukommelse.

Flere holdt taler
Dagen ble avsluttet med disputasmiddag på Clarion The Edge i Tromsø, hvor Nina med mann og foreldre var vertskap for en flott feiring. Flere talere, også fra Helgelandssykehuset bidrog til å hylle Nina og til at dagens stjerne skinte utover kvelden.

Legge til rette
Nina viser at det er fullt mulig å forske og delta i fagutviklingen i en aktiv klinisk hverdag, sier forsknings- og innovasjonssjef Herald Reiersen. - I tillegg har jo hun også fullført PhD studiet mye raskere enn forventet, noe som er en bragd i seg selv.
Klinikksjef Rune Holm poengterer at det er viktig at det legges til rette på arbeidsplassen slik at det er mulig å gjennomføre et slikt doktorgradsarbeid. -Nina har stor arbeidskapasitet, og mange jern i ilden, allikevel skal tiden strekke til. Og her har Tor Petter Forbergskog vært en viktig brikke, sier Holm.

Kunnskapsløft
Helgelandssykehuset gratulerer Nina så mye med disputasen, en flott avhandling som bidrar med forskning på et svært viktig fagområde innen psykisk helse og rus, der sykehuset skal bidra med ny kunnskap og gi god behandling til pasientene med alvorlige helseutfordringer.

Les avhandlingen til Nina Mørkved​​