Avslutte forskningsprosjektet - del 6 - Publisering

Avslutning av forskingsprosjekt - Publisering

  • Forskere har en moralsk plikt til å dele sine resultater med andre, også der forsøksresultatene ble annerledes enn forventet. 
  • Publisering av vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner

Hva er Open Access - Impact? 

​Fri tilgang til vitenskapelige artikler

Publisering på Helgelandsssykehuset egne nettsider

Prosjektleder skal også lages en populærvitenskapelig versjon for publisering på sykehusets nettsider, eventuelt også en pressemelding (sammen med kommunikasjonsavdelingen).  
  • Lokal anvendelse? Hvordan kan resultatene fra forskningen komme til anvendelse lokalt?​

 

Tilbake til Avslutte forskningsprosjektet - del 6. 

Sist oppdatert 24.04.2024