Forankring, etikk, data og registreringer

Planlegge forskningsprosjektet - del 3

Lokal forankring i Helgelandssykehuset. Registreringer i bl.a. Cris/REK/SLV. Informasjonsskriv og samtykkeerklæringer.  Etikk og databehandling .

Sist oppdatert 24.04.2024