Overordnede , planleggings- og oppstarts-, gjennomførings- og avslutningsrutiner. Rutiner for forskningsetikk, databehandling og for forskningsutvalget

Planlegge forskningsprosjektet - del 4

Sykehusets interne prosedyrer for forskning. En oversikt over hva som kreves for oppstart, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter. Det gis også informasjon om andre rutiner relevant mot forskning.

​Her er lenken til hovedmappen Forskning i DocMap der du finner alle forskningsprosedyrene (referert til under) samlet i en overordnet mappe. ​

NB: Lenkene fungerer KUN om du er innlogget på sykehusets nett

Sist oppdatert 24.04.2024