Planlegge forskningsprosjektet - del 1 - Brukermedvirkning

Det er viktig for å legge til rette til forskningen utvikles med fokus på brukernes behov og nytte slik at helsetjenestene blir bedre og tilpasset også brukere og pasient. Brukermedvirkning er et verktøy for å sikre bred deltakelse i disse beslutningsprosesser.

​Brukermedvirkning i forskningsprosjekter

 
Det er krav om brukermedvirkning fra nesten alle som finansierer helseforskning i Norge. I forskning finansiert fra Helse Nord eller Helgelandssykehuset, er det tydelige krav om reell brukermedvirkning gjennom hele forskningsprosjektet.

Brukermedvirkning i forskning blir stadig viktigere og er en klar føring internasjonalt,
nasjonalt​, regionalt og på  sykehusnivå
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har utarbeidet plan for brukermedvirkning. Helseforetakene har også utarbeidet en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord(pdf)
Brukermedvirkning er nå integrert i alle sykehusets oppgaver, bl.a. forskning og utvikling, både under planleggingen, oppfølging og evaluering (pdf)​

Helgelandssykehuset HF har en Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i HSYK 2022-2026​ som i høy grad involverer brukere i både forskning og innovasjon.

Hvordan skaffe seg en bruker til å være med på ditt prosjekt?

Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og det skal vurderes direkte brukermedvirkning eller deltakelse av brukerorganisasjoner allerede fra idestadium til sluttføring av prosjektet. Brukere bør være med på å spre kunnskapen ved å delta i intervjuer og pressemeldinger. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 
Sjekk nettsiden til brukerutvalget​ ved Helgelandssykehuset​ for videre kontaktopplysninger. 
Les mer om:​
​​Det må søkes til brukerutvalget for å få oppnevnt brukerrepresentant. Her er lenke til søknadsskjema som skal fylles ut og sendes inn til rådgiver/ samhandlingssjef for å få oppnevnt en brukerrepresentant: 

E-post til ​rådgiver i samhandlings​avdelingenE-post til samhandlingssjef​, ​​​

Lenker til informasjon og opplæring om brukermedvirkning

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har eninternettside som gir en fin innføring om brukermedvirkning.​
 
Her får du svar fra UNN på følgende spørsmål:

Retningslinjer:​

Brukermedvirkningskurs i forskning:​

 

Andre kilder om brukermedvirkning: 

 

Forelesninger vedrørende brukermedvirkning fra Helgelandssykehusets Forskningskonferanse 2021​

 

Tilbake til Planlegge forskningsprosjektet - del 1Sist oppdatert 24.04.2024