Videreføre forskningsprosjektet - del 5 - rapporteringer

Rapporteringer underveis i studien

 
 • Prosjektleder er ansvarlig for at all rapportering og vilkår i retningslinjene til prosjektet følges. Dette inkluderer all fremdriftsrapportering (vitenskapelig og økonomisk) til finansieringskilden, herunder rapportering på milepæler og leveranser.  Økonomiavdelingen ved regnskap er behjelpelig med regnskapsuttrekk til prosjektet i forbindelse med den økonomiske rapporteringen.  Forskningsavdelingen kan kvalitetssikre vitenskapelige og administrative rapporter og gi veiledning i forhold til dette.
  • ​Merk at i EU-prosjekter som Horisont 2020 og Horisont Europa, samt for noen prosjekter støttet av forskningsrådet, kreves det at det regelmessig leveres inn godkjente timelister av alle ansatte som jobber på prosjektet til økonomi/regnskap.
  • ​Merk at det kreves årlige framdriftsrapporter av prosjektleder til Forskningsrådet, Helse Nord RHF eller i EU-prosjekter for økonomiske midler mottatt. 
  • For finansiell støtte fra Helgelandssykehusets interne forsknings- eller innovasjonsmidler kreves også årlige framdriftsrapporter og melding om midler skal overføres til neste år.
   • Rapporten skal leveres hvert år til Forskningsutvalget ved Forsknings- og innovasjonssjef​ i Helgelandssykehuset innen 31. desember. 
   • Rapporten er konfidensiell, og skal ikke sendes via veileder eller arbeidsplass.
   Lenke til Helgelandssykehusets årlige Fremdr​iftsrapport​.​ Rapporter for bruk av Helgelandssykehusets midler skal sendes til  forskningssjef.
 • Dersom det i forhåndsgodkjenningen fra regulatoriske myndigheter som REK/SLV er gitt pålegg om årlige eller ekstraordinære rapporteringer, så skal prosjektleder følge dette opp. Kopi skal sendes skal sendes til forskningssjef og personvernombudet.

Internkontroll, avvik, uønskede hendelser, revision og kontroll

NB: Lenkene til DocMap fungerer KUN om du er innlogget på sykehusets nett

Tilbake til Videreføre forskningsprosjektet - del 5


Sist oppdatert 24.04.2024