Innovasjonspris

Vi vil fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset og utdeler pris hvert annet år, for å utvikle gode innovasjonsmiljø.  Alle ansatte og organisatoriske enheter kan nominere kandidater (personer og grupper) til prisen. Prisen ble delt ut første gang i 2021 (for året 2020).  Neste gang blir i 2025 for årene 2023 og 2024.

Formål

Prisen har til formål å fremme innovasjon ved Helgelandssykehuset.  
 

Prisens karakter

Prisen skal stimulere til utmerket innovasjon samt til utvikling av gode innovasjonsmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med innovasjonsarbeid på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.  
​​
Prisen kan tildeles både til enkelte ansatte eller grupper ved Helgelandssykehuset.
 
Prisen består av et stipend på 20 000 NOK og et særskilt diplom.
 

Forslagsrett

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved Helgelandssykehuset kan nominere kandidater til prisen. 
 
Nomineringen av kandidater til prisen skjer normalt hvert annet år innen 1. februar i det påfølgende kalenderår for de to foregående årene prisen gjelder for.
 
Forslagene må begrunnes og dokumenteres i form av: 
  • Kandidatens innovasjonsvirksomhet – både på sykehuset, lokalt eller nasjonalt. Herunder har den bidratt til nyskaping ved å lage noe nytt og nyttig som er på god vei til å bli tatt i bruk og nyttiggjort av sykehuset, samfunnet eller næringslivet.
  • Andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft når det gjelder innovasjon
  • Kandidatens betydning for å fremme og inspirere til innovasjon på Helgelandssykehuset og i lokalsamfunnet.
 

Behandling av forslag 

Kandidater vurderes av en jury bestående av medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset og to eksterne medlemmer fra lokalt næringsliv, kommuner eller kunnskapsaktører. 
 
Juryen kan i tillegg suppleres med ytterligere eksterne representanter ved behov. Disse kan godt komme fra andre regioner i Norge. Dette avgjøres i forkant av saksbehandlingen av medisinsk direktør dersom de andre funksjonene i juryen ikke er dekket, eller om det er behov for annen kompetanse.
​​​
Juryen foretar den endelige utpeking av prisvinner.​
 
Forsknings- og innovasjonssjefen er sekretær for juryen. Navnet på prisvinneren gjøres først offentlig under selve prisutdelingen. 
Se DocMap funksjonsbeskrivelse FB2488 (Funksjon og mandat til juryer for forskningspris og innovasjonspris​) for nærmere beskrivelse av juryen og dens saksbehandling.

Prisutdeling

Prisen deles ut av adm. direktør ved Helgelandssykehuset ved en egnet anledning. 
 
Frist for nominasjon for innovasjonsårene 2023-2024 er satt til 1. februar 2025

​Tidligere prisvinnere:


2021-2022: Ortopediske leger ved Ivar Hanssen
Tekst
Diplom for innovasjonsprisen 2021-2022
Sist oppdatert 24.04.2024