Rapportering - innovasjon

Hvert år skal det rapporteres om innovasjonsresultater fra det foregående året. Dette gjøres enten ved slutten av året (siste dag) eller i begynnelsen av neste år.  Det skal også skrives sluttrapporter.

​Rapp​orteringsdatoer​

Innen 31. Desember

Alle som får tildelt interne prosjektmidler fra Helgelandssykehuset til innovasjon må rapportere om bruk av prosjektmidlene ved årsskiftet, og om noen av midlene ønskes overført til neste år.  Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. 
 
Overføring av interne prosjektmidler til påfølgende år kan innvilges etter søknad til Innovasjonsutvalget før årsskiftet. Det er ikke anledning til å overføre prosjektmidler fra ett år til et annet mer enn en gang. Det gis unntak der det er legetime grunner (f.eks. permisjon, langtidsfravær, eller liknende) til at midlene ikke er brukt. Ved overførsel må det også legges en tids- og aktivitetsplan samt budsjett for bruk av pengene. Se ellers årlig rapporterting (nederst).

 

Primo Februar

​Alle som får innovasjonsprosjektmidler fra Helse Nord skal rapportere om dette i et e-skjema som sendes ut fra sekretariatet. Det er prosjektleder som fyller ut dette.
 
Det er også årlige rapporteringer til eksterne finansieringskilder som Forskningsrådet og EU. 

 

Sist oppdatert 24.04.2024