Diabetes - Samhandling med kommunene

Samhandlingskoordinator for diabetes arrangerer kurs og hjelper kommunene med Noklus diabetesskjema.

Helse Nords diabetesplan for 2014-2019: «Fra handling til samhandling», fokuserer på å forbedre kvaliteten på diabetesbehandlingen i Nord-Norge i årene fremover. Da Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, ble det lagt sterke føringer for økt ansvar i kommunehelsetjenesten spesielt for pasienter med kroniske sykdommer som diabetes. Denne sykdommen er i sterk vekst og både forebygging og behandling krever samhandling. Hovedintensjonen bak denne reformen er å overføre ansvaret særlig for kronikergruppene fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Tanken bak dette er god, men man ser nå at noen kommuner pålegges et ansvar de ikke har faglig kompetanse til. Kun noen få kommuner i Helse Nord har kompetanse på opplæring av personer med diabetes. Diabetessykepleiere mangler i stor grad ute i kommunehelsetjenesten. Det er i kommunehelsetjenesten at skoen trykker mest, det er der folk lever og bor. Tenk forebygging.

I følge «Lov om spesialisttjenesten» som kom 1. jan. 2001 – har personer med kronisk sykdom krav på opplæring i spesialisthelsetjenesten. Derfor er det viktig også å huske på å henvise personer med diabetes til kurs på sykehuset.

I tråd med denne handlingsplanen er det ansatt fire diabetessykepleiere/samhandlingskoordinatorer i diabetes i Helse Nord, som i samarbeid med diabetesteamene skal jobbe med samhandling og kompetanseoverføring ut mot primærhelsetjenesten.

 

Ved Helgelandssykehuset ble det ansatt samhandlingskoordinator i mai 2016, for 18 kommuner og 32 legekontor. Samhandlingskoordinator i diabetes skal jobbe med samhandling og kompetanseoverføring ut mot primærhelsetjenesten.

Diabetessykepleier Brit Ryan
Arbeidssted: Helgelandssykehuset Mosjøen
Telefon: 75 11 53 16
Mobiltelefon: 971 94 583
E-post: brit.ryan@helgelandssykehuset.no

To hovedoppgaver:

  1. Arrangere kurs til kommunene i samarbeid mellom Noklus, samhandlingskoordinator, diabetesteam, ernæringsfysiologer og kommunene.
  2. Besøke legekontor og bistå med å få installert Noklus diabetesskjema og gi opplæring og motivere til bruk av det.

Pasienter med diabetes har krav på opplæring i spesialisthelsetjenesten. Derfor er det viktig å henvise personer med diabetes til kurs på sykehuset. Se alle våre pasientkurs:

Pasient- og pårørendeopplæring

Sist oppdatert 19.12.2023