Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale er inngått mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset HF. Hensikten med avtalen er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Samarbeidsavtalen bidrar til å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.

Avtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder, samt fastsette en prosess for å vedta tjenesteavtaler, rutiner og prosedyrer mellom partene.

 

Felles samarbeidsavtale

Forhandlingsprotokoll

Uenighetsprotokoll

Uenighetsprotokoll lokal tvisteløsningsnemd

Uenighetsprotokoll Nasjonal Tvisteløsningsnemnd

Prosedyre for håndtering av uenighet og tvist
Sist oppdatert 06.07.2023