Pasienter som trenger kommunalt ansatt ledsager

Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset samarbeider om kommunalt ansatt ledsager under innleggelse eller ved poliklinisk besøk/dagbehandling. Her finner du skjemaene for det praktiske samarbeidet, i tillegg skjemaer til bruk for vurdering, avtale, timeføring og fakturering.

Hovedregelen er at sykehuset ivaretar pasientens behov for omsorg, bistand, mat, medisiner med mer i forbindelse med sykehusbesøk eller innleggelser. I særskilte tilfeller har pasienter behov for bistand fra kommunale tjenester også under opphold på sykehuset. Dette kan skyldes kommunikasjonsvansker, kognitive vansker, avanserte tekniske hjelpemidler, utfordrende atferd, eller andre individuelle forhold som krever kjent personell.

Skjemaene er gjeldende for kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset og ivaretar forpliktelser i henhold til inngåtte tjenesteavtaler mellom partene.

Tjenesteavtale 3

Skjema:

Sist oppdatert 31.07.2023