Tjenesteavtaler

Det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter innen sykehus og kommuner. Tjenesteavtalene skal gi mer detaljerte bestemmelser og er vedlegg til den felles samarbeidsavtalen. Avtalene er rettslig bindende mellom partene med mindre fremgår. Her finner du hva som er avtalt med kommunene på Helgeland.

Sist oppdatert 01.03.2024