Helgelandsbrua

Desentralisert sykepleierutdanning VID Helgeland

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er etablert som resultat av et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

Sykepleierutdanning deltid ved VID Helgeland gir deg muligheten til kombinere studier og jobb. Du er garantert praksisplass lokalt på Helgeland.Utdanningen har en særlig distriktsprofil, med fokus på akutt sykepleie i distriktet, velferdsteknologi/digitale helsetjenester, og sykepleierollen i eget nærområde.

Studiested er i Sandnessjøen, og utdanningen er et deltidsstudie over 4 år der det veksles mellom samlinger i Sandnessjøen og mer selvstendig arbeid med studiet (enten individuelt eller i grupper). Halvparten av utdanningen foregår i praksisstudier ute i helsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og i sykehus. Det vil si i kommunene på Helgeland og i Helgelandssykehuset.


Studiet er innovativt på den måten at studentene blir utrustet til nytenking, blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet.

Møt Njål fra Leirfjord

Njål Kleivkås er oppvokst på et gårdsbruk i Ytre Levang, Leirfjord kommune. Han reiste til Oslo for å ta sykepleierutdanning ved VID vitenskapelige høgskole. Fra høsten 2021 kommer VID til deg og du kan ta desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.
Bli nærmere kjent med Njål
Njål

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:


Silje Paulsen, prosjektleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 
Mobilnr.: 477 50 773

Om prosjektet

VID har sammen med Helgelandssykehuset og kommunene utviklet en ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Finansiering av oppstart og drift er sikret gjennom eksterne midler fra HK-direktoratet. I februar 2022 fikk utdanningen fast finansiering fra Kunnskapsdepartementet, med opptak på 30 studieplasser per år. 


VID har lang erfaring med desentraliserte studier, med svært god gjennomføringsgrad. Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er derfor glad for at VID Helgeland nå er etablert. 

​Forprosjektet ble avsluttet i oktober 2021, da målene i forprosjektet  var nådd knyttet til finansiering og utvikling av utdanningen. Prosjektgruppen jobber på oppdrag for styringsgruppen og er sammensatt av ledelse og vitenskapelig ansatte fra VID, ledelse og sykepleiefaglig kompetanse fra kommunene (kommunene har oppnevnt representanter fra Rana og Vefsn kommuner), Sandnessjøen videregående skole og RKK Ytre Helgeland. Helgelandssykehuset stiller med to representanter i prosjektgruppen. Prosjektet ledes fra Helgelandssykehuset. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset er referansegruppe i prosjektet.

Hovedprosjekt 2021-2025

•Partene skal samarbeide for å understøtte utdanning av god kvalitet, som er stabil, relevant og forskningsbasert.

•Partene skal samarbeide om prekvalifisering og langsiktig rekruttering til utdanningen

•Partene skal samarbeide om stabilisering i utdanningsløpet og jobbe systematisk for å beholde sykepleiere i helsetjenesten på Helgeland

•Partene samarbeider om ny desentralisert sykepleierutdanning, men det skal også kartlegges hvilke andre kompetansebehov kommunene og Helseforetaket har innen grunn, videre og masterutdanninger.

•Partene skal samarbeide om følgeforskning for å dokumentere erfaringer og effekter med ny desentralisert sykepleierpleierutdanning

•Partene skal samarbeide for å bidra til at desentralisert sykepleierutdanning blir et fast utdanningstilbud på Helgeland med faste opptak. Sist oppdatert 19.09.2023