Helhetlig utdanningsløp fra LIS1 til ferdig spesialist

Har du lyst til å utdanne deg til psykiater eller barne- og ungdomspsykiater på Helgeland? Du har nå en fantastisk mulighet!

Lege i hvite klær ser på pasient

Illustrasjon: Colourbox

Helgelandssykehuset har én LIS1-stilling med oppstart høst som er koblet opp mot et helhetlig utdanningsløp innen psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri. Du får muligheten til selv å velge hvilken av spesialitetene du ønsker et utdanningsløp i, samt ved hvilken lokalisasjon du ønsker å jobbe ved. Endelig avklaring og beslutning rundt dette gjøres i tilsettingsprosessen.

Ved ansettelse vil du få tildelt både LIS1-stilling og LIS3-stilling i BUP eller psykiatri. Det er et vilkår at du må ha gjennomført LIS1 før tiltredelse i LIS3-stillingen. Det er ingen bindingstid eller karanteneordning, og det vil være normal prøve- og oppsigelsestid i LIS3-stillingen.

Den koblede LIS1-stillingen lyses ut i samme stillingsannonse som våre ordinære LIS1-stillinger i Helsedirektoratets stillingsportal. Det er ønskelig at du i søknadsteksten skriver litt om din motivasjon for et slikt utdanningsløp, samt hvilken spesialitet og lokalisasjon du ønsker.

Vi har spesialistutdanning i BUP og psykiatri i Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund. Vi har fått endelig godkjenning som utdanningsvirksomhet for begge spesialitetene. Du kan lese mer om utdanningsløpene i våre utdanningsplaner for BUP og psykiatri.

BUP/psykiatri vil holde kontakt med deg mens du er i LIS1-tjenesten slik at du blir kjent med din fremtidige arbeidsplass og kolleger før oppstart som LIS3. Vi ser frem til å møte deg!

Helsedirektoratets informasjon om koblede stillinger

Sist oppdatert 22.01.2024