Lege viser pasient et røntgenbilde

Lege i spesialisering del 1

I Helgelandssykehuset har vi 38 stillinger for Lege i spesialisering del 1 (LIS 1). LIS 1 består av tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten.

Som LIS1 i Helgelandssykehuset får du:

  • En perfekt arbeidsplass for deg som trives med et bredt spekter av arbeidsoppgaver i et godt faglig og kollegialt miljø
  • Unike muligheter for den som i fritiden ønsker å benytte seg av den fantastiske naturen på fjellet og ved kysten
  • Bolig i gå-avstand til sykehuset

Utlysning og ansettelse

LIS1- stillingene utlyses på Helsedirektoratets turnusbase omtrent seks måneder før oppstart 1. mars og 1. september. 

Ansettelse gjøres av avdelingsoverlegene på sykehusenhetene i samarbeid med kommunerepresentant og tillitsvalgt, etter vedtatte utvalgskriterier. LIS1 ansettes noen dager før oppstart i LIS1-tjenesten, for å kunne delta på obligatoriske introduksjonsdager. Arbeidsavtale for LIS1 er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tjenesten på sykehus

Vi har 14 stillinger på Mo, 14 i Sandnessjøen og 10 i Mosjøen. Tjenesten er delt mellom kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling.

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tjenesten ivaretar læringsmålene innen de kliniske fagene og innen felles kompetansemodul. Det er felles tilstedevakt for kirurgisk og medisinsk avdeling på kveld, natt og helg.

Distriktstjeneste i kommunene

Tilsetting i Helgelandssykehuset gir rett til distriktstjeneste på kommunene på Helgeland, og siste del av turnusperioden avvikles i primærhelsetjenesten. Fordeling og tilsetting i kommune skjer cirka seks måneder før oppstart i kommunehelsetjenesten. 

Sist oppdatert 24.01.2024