Lærlinger

Helgelandssykehuset tilbyr spennende læreplasser i et lærerikt fagmiljø. Vi har læreplasser for både helsefagarbeidere og ambulansefagarbeidere.

​Stillingene som lærling i Helgelandssykehuset lyses ut årlig, som regel i månedsskiftet januar/februar med oppstart av læretid påfølgende høst.

Som lærling i Helgelandssykehuset får du tildelt en eller flere veiledere. Veileder, faglig leder, fagutvikler og lærlingekoordinator vil sammen følge deg i læretiden, og i tett samarbeid med deg bidra til din faglige utvikling.

ambulanse
 

Lærlinger i ambulansefaget

Helgelandssykehuset har ambulanselærlinger ved alle ambulansestasjonene. Før du kan få lærlingeplass må du i tillegg til de generelle kravene, bestå en fysisk test.

Lærlingetiden varer i to år. Første året jobber du bare dagtid. Veilederen din jobber turnus, men alle på ambulansestasjonen tar del i opplæringen.

Det skal gjennom hele læretiden jobbes med kompetansemålene i læreplanen, i tillegg er det mange obligatorisk kurs du må gjennomføre for å jobbe i ambulansetjenesten. Du vil være med ambulansen som 3.mann på bilen. Du vil i løpet av læretiden få hospitere ved flere avdelinger inne på sykehuset.

Andre året som lærling går du inn som 2. mann på bilen og du skal nå være klar for å ta større ansvar når bilen er ute på oppdrag.

Kontaktperson for ambulansefaglærlinger:

Hege Johansen

Fagansvarlig for lærlinger i ambulansen
Tlf.: Send e-post
E-post


 

sykehuskorridor

Lærlinger i helsearbeiderfaget

Helgelandssykehuset har helsefaglærlinger på kirurgisk og medisinsk sengepost ved alle de tre sykehusene.
Lærlingetiden varer i to år. I begynnelsen av læretiden jobber du for det meste sammen med veileder. Etter hvert som du blir kjent i avdelingen og utvikler deg faglig vil du få jobbe mere selvstendig. Når lærlingen er klar for det, vi du gradvis gå inn i avdelingens bemanningsplan.

Det settes av tid i turnus slik at lærlingen får jobbe med kompetansemålene. Dette gjøres i kompetansemodulen. Veilederne vil gi deg praktiske oppgaver underveis (mappeoppgaver). Mappeoppgavene er en forberedelse frem mot fagprøven.

Lærlingen er ansatt ved en avdeling hele læretiden, men det vil i løpet av lærlingetiden legges til rette for hospitering ved andre avdelinger ut i fra hvilke ønsker lærlingen har.

Kontaktperson for helsefaglærlinger:

Laila Sakrihei Haugsdal

Lærlingekoordinator
Tlf.: 75 66 25 78
Mobil: 986 64 909
E-post

 • Bestått alle fag fra videregående skole
 • Lite fravær fra skolen
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner i norsk

 • Være motiverte, lærevillige og ha interesse for faget
 • Ha evne til selvstendig arbeid og refleksjon
 • Være punktlige og nøyaktige
 • Ta ansvar for egen læring
 • Oppsøke læresituasjoner
 • Jobbe systematisk med kompetansemålene

Som lærling får du ett års fagarbeiderlønn (grunnlønn) fordelt over to år.

Læretiden består av opplæring og verdiskaping. I begynnelsen av læretiden vil det være mest læretid, på slutten av læretiden vil det være mest verdiskaping. Som lærling får du lønn for det som er verdiskapning. Du vil derfor få minst lønn i starten av læretiden og mer lønn på slutten.

Lønnsfordelingen over to år blir som følger:

 • 1.halvår 30% av full lønn
 • 2.halvår 40% av full lønn
 • 3.halvår 50% av full lønn
 • 4.halvår 80% av full lønn

I Helgelandssykehuset utbetales lønn den 12. hver mnd.

Lærlinger har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i Helgelandssykehuset. Du vil få en arbeidsavtale og en lærlingekontrakt når du begynner her. Som godkjent lærebedrift forplikter vi oss til gi deg en opplæringsplan som ivaretar kompetansemålene for Vg3.

I Januar/ februar blir ledige lærlingestillinger lyst ut. Annonsen vil du blant annet finne på Helgelandssykehusets hjemmeside. Søknadsfrist er 1. mars. Man søker på stillingen i Webcruiter, link til søknadsskjema vil du finne  i stillingsannonsen. Det er viktig at du både søker på stillingen i Webcriuter og at du søker om lærekontrakt i VIGO. 


Vi ønsker at du legger ved relevante attester og karakterutskrift  i søknaden. Det er også fint om du oppgir referanser som vi kan kontakte.


Sist oppdatert 13.10.2022