ABIOK

- Jeg er veldig stolt av å bære tittelen

- Vi får overvære det magiske med en fødsel, barnets første pust, blikket og kjærligheten fra mor og far. Det er like stort hver gang, sier jordmor Maiken Eliassen.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.06.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Jordmor Maiken Eliassen

Jordmor Maiken Eliassen.


Maiken er en av dem som har tatt utdanning med utdanningsstilling i Helgelandssykehuset. 
- Da jeg begynte på jordmorutdanningen hadde jeg allerede mange års erfaring fra føde/barselavdelingen og var sikker på at det var dette jeg ville. Jeg fikk en fantastisk mulighet til å ta utdanningen med utdanningsstilling i Helgelandssykehuset. Jeg fikk lønn under utdanning, fikk dekt en del utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlinger, og hadde en avtale om fast 100 prosentstilling som jordmor ved fødeavdelingen etter endt utdanning. Det var et fantastisk tilbud jeg ikke kunne si nei til. I tillegg fikk jeg utdanne meg til verdens beste yrke; Jordmor. For meg er det helt utenkelig at ikke alle vil bli jordmor. Jordmor er ikke bare en yrkestittel eller en videreutdanning. For meg er jordmor også en identitet, noe du ikke bare jobber som, men som du er. Jordmor! Jeg er veldig stolt av å bære den tittelen, sier Eliassen. 

Helhetlig fødselsomsorg

På fødeavdelingen får jordmødrene jobbe med en helhetlig oppfølging av fødekvinnene. De ser dem ofte gjennom svangerskapet, har dem i fødsel og får følge dem opp i barseltiden. 
- Hos oss får kvinnene være så lenge de har behov for det, da vi har både plass og kapasitet. De kommer også ofte tilbake etter utreise, for vektkontroller og annen oppfølging. Dette er en av fordelene med å jobbe på en «liten» fødeavdeling, helhetlig fødselsomsorg. 

Som jordmor i Helgelandssykehuset jobber man selvstendig, men også i godt samarbeid med andre. 
- Vi er en liten avdeling med et utrolig godt arbeidsmiljø, vi har også ett nært og godt samarbeid med våre lis-leger og gynekologer. Føden er et sted med lite utskiftning blant personalet da man trives godt i jobben og med hverandre. Det er en jobb uten stor fysisk belastning og når det er travle vakter er vi glade for det, for det betyr at mange barn kommer til verden og vi får gjøre det vi liker best: ta imot barn og følge opp den nye familien.

Varierte arbeidsdager

- Å få være tilstede i det største som skjer i noens liv er virkelig ett privilegiet. Vi får overvære det magiske med en fødsel, barnets første pust og blikket og kjærligheten fra mor og far. Det er like stort hver gang. Som jordmor får man brukt seg selv, får stadig utfordringer og ingen dager er like. Det kjennes også godt og ærefullt at du som jordmor har stor betydning for fødekvinnen både i svangerskap, fødsel og barsel 
Helgelandssykehuset har fødeavdelinger i Mo i Rana og i Sandnessjøen, og en fødestue i Brønnøysund.
- Vi trenger å rekruttere nye jordmødre fremover og jeg kan trygt anbefale interesserte til å søke på jordmorutdanningen, sier Eliassen.