Er du sykepleier på jakt etter nye utfordringer?

Bli spesialsykepleier og jordmor

Ser du for deg en fremtid som spesialsykepleier eller jordmor?  Vi tilbyr deg lønn under videreutdanning og muligheten til å bli del av et godt fagmiljø hos oss. Søk utdanningsstilling nå.

Nærbilde av flere spesialsykepleiere
Helgelandssykehuset tilrettelegger for sykepleiere som ønsker å ta spesialutdanning. Dette gjør vi ved å tilby deg utdanningsstilling til du er ferdigutdannet spesialsykepleier eller jordmor. Etterpå venter fast jobb i Helgelandssykehuset. Utdanningsstillinger er lyst ut innenfor følgende fagområder: 

  • Anestesisykepleie (Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen)
  • Operasjonssykepleie  (Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana)
  • Intensivsykepleie (Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen)
  • Kreftsykepleie (Sandnessjøen)
  • Master i jordmorfag (Sandnessjøen, Brønnøysund, Mo i Rana)

Hvis du blir tilbudt utdanningsstilling får du 90% lønn (ut fra din grunnlønn) under studiet. Du får bindingstid til sykehuset etter endt utdanning. 

Hvis du ønsker å ta mastergrad innen anestesi, operasjon, intensiv eller kreftsykepleie avtales dette med din nærmeste leder i spesialavdelingen.  I jordmorfaget er master en integrert del av utdanningen.
 

Søk om opptak 
Nord universitet tar opp studenter til videreutdanning innen anestesi-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie med søknadsfrist 15. mars. Mer informasjon om utdanningene og opptak.

Universitetet i Tromsø har opptak til jordmorutdanning med søknadfrist 1. mars. 

Søk om utdanningsstilling

​Hvis du blir tilbudt utdanningsstilling betyr det at du får 90% lønn (ut fra din grunnlønn) under studiet. Du får i tillegg dekt kostnader inntil 20 000 per semester.  Du har bindingstid til sykehuset i to år etter endt utdanning. 


 

Mer informasjon om utdanningsstillingene

Sykepleiere som vil ta videreutdanning innenfor områdene anestesi, barn, intensiv, kreft og operasjon (ABIOK) kan søke om utdanningsstiling som sikrer 90% lønn under utdanning og dekning av kostnader inntil 20 000 per semester.

Hvis slik avtale inngås gis det lønn etter tariff og ansatte er sikret samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen. Dette mot en bindingstid som reguleres etter studiepoeng (90 studiepoeng gis en bindingstid på 2 år). 

Den ansatte søker selv om plass ved aktuell utdanningsinstitusjon.


Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon

Rådgiver Silje Paulsen

Mobil:  47 75 07 73
E-post

Rådgiver Anne Ingeborg Pedersen

Mobil:  90 57 26 28
E-post

Sist oppdatert 21.02.2023