Samlet over 100 fysioterapeuter til felles fagdag

- Det var behov for å møtes, og flere andre sykehus så nytten av å delta, sier arrangør Jennifer A. Michaelsen fra Helgelandssykehuset.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 11.03.2024
Tre mennesker ser i kamera mens det sitter mange personer bak dem

Foto: Helgelandssykehuset

Kolleger og arrangører fra Helgelandsykehuset: Joon Young Chang, Jennifer Asplund Michaelsen og Marthe Neshagen.

Nylig inviterte Helgelandssykehuset fysioterapeuter fra hele Helgeland til en felles fagdag med fokus på ortopedi, for å utveksle informasjon og binde fagmiljøene tettere sammen.

Kollegene Jennifer Asplund Michaelsen, Joon Young Chang og Marthe Neshagen fra Helgelandssykehuset var drivkreftene bak arrangementet.

- Planen var å lage et fysisk kurs for fysioterapeuter på Helgeland sånn at vi kunne møtes og lære om ortopedi, men også for å bygge nettverk og for å få et ansikt på hverandre. Vi jobber gjerne med de samme pasientene, men i ulike forløp, forteller Michaelsen.

Det var også behov for å få ut informasjon om jobbdelingsprosjektet som foregår mellom fysioterapeuter og ortopeder i Helgelandssykehuset. Det kan du lese mer om her.

Påmeldinger fra nord til sør

Etter at invitasjonen til fagdagen ble sendt, gikk det ikke lang tid før fysioterapeuter ved UNN Harstad spurte om de kunne delta digitalt. Før påmeldingsfristen gikk ut, var det i tillegg med deltagere fra UNN Tromsø, Sørlandet sykehus Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

Fint pyntet kake

Foto: Helgelandssykehuset

Kakekunst til kaffen, bakt og kreert av fysioterapeut Ida Johanne Gløsen fra Helgelandsykehuset.

 

 Jeg syns det er fint at også et universitetssykehus kan se til oss, at vi kan være et forbilde selv om vi er mye mindre enn dem, sier Michaelsen.

Arrangementet ble holdt på Nord universitet på Campus Helgeland i Mo i Rana.

- Jeg er utrolig takknemlig for at foreleserne som stilte opp, brukte av fritiden sin for å forberede foredrag av høy faglig standard. Det har vært noe veldig fine forelesninger og stor variasjon, sier Michaelsen.

Applauderer initiativet

Rundt 80 deltakere var med fysisk, mens cirka 30 deltok digitalt.

Studieleder Silje Bjellånes fra Nord universitet satte stor pris på at arrangementet ble lagt til dem.

- Jeg som studiestedsleder for Nord universitet applauderer initiativet som også har gitt våre studenter og ansatte mulighet til å bygge kompetanse på dette området.